Kodeks spółek handlowych przewiduje dwa sposoby połączenia spółek:  łączenie przez przejęcie (per incorporationem, inaczej inkorporacja lub...

czytaj dalej