FirmaBezRyzyka.pl

Podatki

Nie ryzykuj! Zapobiegaj zanim będzie za późno.

Jakość prawa podatkowego ulega pogorszeniu z każdą kolejną zmianą przepisów. Rosną jednocześnie obowiązki nakładane na podatników, a w ślad za tym kary za ich nienależyte wykonanie. Wsparcie w stosowaniu przepisów prawa podatkowego jest jednym z najważniejszych działań podejmowanych w celu zmniejszenia ryzyka prowadzenia biznesu.

Najnowsze

Faktura ustrukturyzowana

5 lutego br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

czytaj dalej