Magdalena Olszewska, Autor w serwisie Firma bez ryzyka | Strona 2 z 2
Estymacje: Umowa o pracę – sprawdź czy zyskasz czy stracisz.

Estymacje: Umowa o pracę – sprawdź czy zyskasz czy stracisz.

Założenia podatkowe Polskiego Ładu to obecnie najbardziej dyskutowany temat w środowisku podatkowym. Z jednej strony Polski Ład zakłada poprawę sytuacji osób o dochodach minimalnych (tj. podniesienie kwoty wolnej do 30.000 zł, czy zwiększenie progu podatkowego do 120.000 zł), co należy ocenić pozytywnie. Z drugiej strony jednak, można w nim dostrzec szereg zmian pogłębiających niesprawiedliwość systemu podatkowego, co w szczególności dotyczy zmian zasad rozliczania składki zdrowotnej.

Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie?

Przygotowaliśmy dla Państwa przykładowe estymacje pokazujące wpływ Polskiego Ładu na umowę o pracę dla osób zarabiających 1.000*, 2.500, 5.000, 7.500, 10.000, 12.500, 15.000, 20.000 i 25.000 zł miesięcznie. Osoby zarabiające więcej z pewnością negatywnie odczują Polski Ład we własnej kieszeni. Wpłynie to na dalsze pogłębienie niesprawiedliwego traktowania umowy o pracę z perspektywy podatkowej.

Estymacje:


*wynagrodzenie zakładające pracę na niepełnym etacie

Estymacje: Polski Ład a przychody z różnych źródeł – pogłębienie niesprawiedliwego opodatkowania umowy o pracę.

Założenia podatkowe Polskiego Ładu to obecnie najbardziej dyskutowany temat w środowisku podatkowym. Z jednej strony Polski Ład zakłada poprawę sytuacji osób o dochodach minimalnych (tj. podniesienie kwoty wolnej do 30.000 zł, czy zwiększenie progu podatkowego do 120.000 zł), co należy ocenić pozytywnie. Z drugiej strony jednak, można w nim dostrzec szereg zmian pogłębiających niesprawiedliwość systemu podatkowego, co w szczególności dotyczy zmian zasad rozliczania składki zdrowotnej.

Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie?

Przygotowaliśmy dla Państwa przykładowe estymacje pokazujące wpływ Polskiego Ładu na opodatkowanie umowy o pracę w porównaniu z innymi źródłami przychodu. Jak można zauważyć, w większości przypadków opodatkowanie umowy o pracę jest stosunkowo wyższe. Świadczy to o dyskryminacyjnym traktowaniu przychodów osiąganych przez pracowników. Polski Ład dodatkowo zwiększa tę niesprawiedliwość.

Estymacje:

Przykład 1:

Przykład 2:

Estymacje: Polski Ład a działalność gospodarcza – sprawdź czy zyskasz czy stracisz.

Estymacje: Polski Ład a działalność gospodarcza – sprawdź czy zyskasz czy stracisz.

Założenia podatkowe Polskiego Ładu to obecnie najbardziej dyskutowany temat w środowisku podatkowym. Z jednej strony Polski Ład zakłada poprawę sytuacji osób o dochodach minimalnych (tj. podniesienie kwoty wolnej do 30.000 zł, czy zwiększenie progu podatkowego do 120.000 zł), co należy ocenić pozytywnie. Z drugiej strony jednak, można w nim dostrzec szereg zmian pogłębiających niesprawiedliwość systemu podatkowego, co w szczególności dotyczy zmian zasad rozliczania składki zdrowotnej.

Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie?

Przygotowaliśmy dla Państwa przykładowe estymacje pokazujące wpływ Polskiego Ładu na działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo dla osób zarabiających odpowiednio 10,000 i 20,000 zł miesięcznie. Takie osoby z pewnością negatywnie odczują Polski Ład we własnej kieszeni. Należy zauważyć, iż realizacja założeń Projektu Ustawy co do składki zdrowotnej to de facto nieformalna likwidacja podatku liniowego, o której rządzący nie wspominają. Po wprowadzeniu projektowanych zmian, przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowych zapłaci prawie 50% więcej danin.

Estymacje:

Przykład 1:

Przykład 2:

Przykład 3: