o czym piszemy | Firma bez ryzyka
Ochrona sygnalistów w Polsce – przełom czy tylko kolejny pozorowany ruch?

Ochrona sygnalistów w Polsce – przełom czy tylko kolejny pozorowany ruch?

Polskie przepisy o ochronie sygnalistów nie mają szczęścia. Nie mają też szczęścia polscy przedsiębiorcy, szczególnie ci, którzy działają w obrocie międzynarodowym. Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, gdzie ochrona sygnalistów w dalszym ciągu ma charakter sektorowy. Powoduje to, że polskie firmy często muszą mierzyć się z dodatkowymi utrudnieniami w dostępie do rynków zagranicznych.

Mimo że termin wdrożenia dyrektywy upłynął w grudniu 2021 roku, wciąż nie jest pewne kiedy w Polsce zaczną obowiązywać odpowiednie regulacje, a także jak wyglądać będzie ostateczny kształt polskich norm implementujących przepisy dyrektywy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa.

W styczniu 2024 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Wersja ta – pomimo, że opracowana już przez nowy rząd – nie zawiera rewolucyjnych zmian w stosunku do poprzednich projektów. Zasadnicze zmiany dotyczą:

  • wydłużenia okresu vacatio legis i okresu na wdrożenie rozwiązań co powinno pozwolić firmom na lepsze przygotowanie wewnętrznych procedur, w momencie, gdy ostateczny kształt ustawy będzie już znany. 
  • zasad odpowiedzialności za świadome zgłoszenie lub ujawnienie publiczne nieprawdziwych informacji
  • terminu konsultacji w zakresie procedur wewnątrzzakładowych z organizacjami związkowymi
  • zaświadczeń o byciu sygnalistą

Niestety nie ma pewności, że jest to faktycznie ostatnia wersja projektu. Nie ustają bowiem głosy i zastrzeżenia szeregu podmiotów do polskiego wariantu ochrony sygnalistów. Brak jest także pewności, kiedy i czy zostanie ona przyjęta przez rząd i przekazana do Sejmu jako projekt ustawy. Na dzień dzisiejszy nie ma pewności czy taki kształt ustawy zostanie zaakceptowany przez parlament i przyjęty jako ostateczna ustawa. Dotychczasowy przebieg prac nad projektem pokazuje, że sytuacja może ewoluować.

O istotnych zmianach dotyczących ochrony sygnalistów Klienci Mariański Group będziemy Państwa informować na bieżąco. Jednocześnie zapraszamy zainteresowanych problematyką sygnalistów do kontaktów z prawnikami kancelarii. W szczególności w celu omówienia ewentualnego audytu istniejących obowiązków oraz rozpoczęcia prac związanych z ustanowieniem procedur wewnętrznych ochrony sygnalistów.

KSeF – dalej niż bliżej – dlaczego podatkowa rewolucja przesuwa się w czasie i na jak długo?

KSeF – dalej niż bliżej – dlaczego podatkowa rewolucja przesuwa się w czasie i na jak długo?

KSeF to ogólnokrajowy program informatyczny, w którym przedsiębiorcy mogą wystawiać i otrzymywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane. Ma on zastąpić prawie w całości tradycyjne papierowe oraz elektroniczne faktury.

Obecnie korzystanie z tego systemu jest dobrowolne.

Od 1 lipca 2024 r. KSeF miał być obowiązkowy. Z wyjątkiem małych i średnich przedsiębiorstw zwolnionych z VAT, gdzie wprowadzenie tego systemu planowano na 01 stycznia 2025 r. Plany te okazały się jednak nieaktualne – o czym poinformował 19 stycznia 2024 r. Minister Finansów na zapowiadanym dzień wcześniej brifingu prasowym.

Minister wskazał na liczne błędy uniemożliwiające wprowadzenie systemu w pierwotnie wskazanym terminie, a które dotyczą:

  • kodu systemu;
  • funkcjonalności systemu;
  • wydajności systemu;
  • przepustowości systemu.

System jest potrzebny, ale w formie jaka zapewni sprawne korzystanie z niego, bez zagrożenia dla stabilności działań przedsiębiorców. W tym celu mają się również odbyć liczne konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców, przy wsparciu kampanii informacyjnej organów podatkowych. Ma być również przeprowadzony szczegółowy audyt systemu.

Nie ma wątpliwości – w opinii Ministra – iż system jest potrzebny i zostanie wprowadzony, jednak dokładna data będzie wskazana po otrzymaniu wyników audytu zewnętrznego. Stąd, w opinii Ministra w tym roku system nie wejdzie w życie.

Warto zatem wykorzystać dodatkowy czas na przygotowanie się do tego, co nieuniknione, testując system oraz dostosowując swoją strukturę do korzystania z niego.

Videopodcast: ZYSKaj na Firmie Rodzinnej 2+2=5 ODC. 8: Czy to prawda, że można sprzedać biznes bez podatku?

Videopodcast: ZYSKaj na Firmie Rodzinnej 2+2=5 ODC. 8: Czy to prawda, że można sprzedać biznes bez podatku?

W tym odcinku skupimy się na ryzykach, jakie niesie za sobą nieodpowiednie założenie fundacji rodzinnej.

Na początek śmiała teza: Fundacje rodzinne transakcyjne to ryzyko na poziomie nawet 31 milionów złotych (obejrzyj odcinek, a dowiesz się dlaczego).

Przy okazji odpowiemy na pytanie czy sprzedaż biznesu, w sytuacji kiedy nie ma następcy może być najlepszym rozwiązaniem?

Fundacja rodzinna nie jest wehikułem transakcyjnym – założona tylko po to, aby przeprowadzić transakcje, spieniężyć majątek i wypłacić – może generować kłopoty.

Istotne jest uwzględnienie:

Kiedy fundacja rodzinna powinna skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania?

Jak powinna być zastosowana klauzula przeciw unikaniu opodatkowania? – każda transakcja powinna być zbadana pod kątem unikania opodatkowania ponieważ fundacja rodzinna nie wyłącza tych postanowień

Kiedy w grę wchodzi obowiązek raportowania schematów podatkowych? – brak raportowania to kara nawet do 31 milionów złotych

Gościem Moniki Błońskiej jest Profesor Adam Mariański – obejrzyj!

Czy nabywanie kryptowalut mieści się w ramach dozwolonej działalność fundacji rodzinnej?

Czy nabywanie kryptowalut mieści się w ramach dozwolonej działalność fundacji rodzinnej?

Obowiązujące od 22 maja bieżącego roku przepisy o fundacjach rodzinnych są nadal stosunkowo nieprecyzyjne. Czekają na uściślenie wykładni przez organy podatkowe oraz sądy. Oznacza to, iż do czasu wypracowania jednolitej linii orzecznictwa, założycieli fundacji rodzinnych czeka jeszcze sporo wątpliwości w przypadku ustalenia co dokładnie jest dozwoloną przez ustawę działalnością gospodarczą fundacji rodzinnej.  

Kryptowaluty a fundacje rodzinne

Problem niedoprecyzowanych przepisów dotyczy min. nabycia kryptowalut przez fundację rodzinną. W obecnym stanie prawnym, istnieje katalog dozwolonej działalności gospodarczej, która może być prowadzona przez fundację rodzinną, a z której dochód będzie korzystać ze zwolnienia z podatku CIT. W art. 5 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej wymienione zostało min. nabywanie i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze. Oznacza to, iż ustawodawca dosyć ogólnie wymienił dozwoloną działalność inwestycyjną. Nie sprecyzował czy działalnością dozwoloną dla fundacji rodzinnej będzie nabywanie i zbywanie kryptowalut. Sformułowanie „instrumenty pochodne i prawa o podobnym charakterze” mogłoby stanowić furtkę do uznania, że fundacja rodzinna osiągając dochód z kryptowalut korzystała z przyznanego jej zwolnienia z podatku dochodowego.  

Interpretacja fiskusa

Niestety fiskus nie zgadza się z powyższym stwierdzeniem. W interpretacji z dnia z 4 sierpnia 2023 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.312.2023.1.KS) uznał, że kryptowaluty nie mogą być uznane za instrumenty finansowe, albo za prawo o podobnym charakterze do papierów wartościowych i instrumentów pochodnych. Argumentował przy tym, że kryptowaluty nie posiadają cech charakterystycznych dla instrumentów finansowych, które są wymienione wprost w przepisie. M.in. poprzez fakt, iż są cyfrowymi wyznacznikami wartości, których obrót nie podlega wysoce sformalizowanemu reżimowi obrotu instrumentami finansowymi, ani też nadzorowi organów państwowych. Takim organem może być np. Komisja Nadzoru Finansowego. Dodatkowo fiskus dodał, że kryptowaluty są pojęciem zdefiniowanym w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celowo więc zostały pominięte przez ustawodawcę w ustawie o fundacjach rodzinnych. Dodatkowo, nie zaliczył także krypotowalut do kategorii zagranicznych środków płatniczych, wymienionych w katalogu działalności dozwolonej ustawy o Fundacjach Rodzinnych.  

Ryzykowność Inwestycji w kryptowaluty

Może się wydawać, że intencją ustawodawcy (ratio legis) było stworzenie instytucji (fundacji rodzinnej), która ma na celu ochronę majątku, a nabywanie kryptowalut należy do kategorii inwestycji bardzo ryzykownych. Należy stwierdzić, iż ceny/wartość krypowalut są dużo bardziej zmienne w czasie, względem klasycznych papierów wartościowych lub akcji, a także obligacji. Jednak warto mieć na uwadze, że ustawodawca wymienił nabywanie akcji/papierów wartościowych jako dozwoloną działalność gospodarczą fundacji rodzinnej. One również wiążą się z ryzykiem poniesienia straty, które nie było do przewidzenia w momencie zakupu. Zróżnicowanie podatkowego traktowania krypotowalut w stosunku do innych papierów wartościowych wydaje się więc nieuzasadnione. 

Gdyby okazało się, że niekorzystna interpretacja fiskusa będzie podtrzymana przez sądy administracyjne, będzie to oznaczać, że jedynym sposobem na inwestowanie w kryptowaluty przez fundację rodzinną będzie zakup przez fundację rodzinną instrumentu finansowego pochodnego, którego instrumentem bazowym będzie kryptowaluta (pośredni zakup).  

Proces karny rzecznika prasowego. Mariański Group wygrywa.

Proces karny rzecznika prasowego. Mariański Group wygrywa.

W dniu 27 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że były rzecznik prasowy koncernu Amica jest niewinny i nie zniesławił Anny Wilk-Baran, kontrowersyjnej lokalnej aktywistki, która swoją aktywność polityczną łączy z działalnością wydawniczą i dziennikarską. Oskarżonego przez cały proces bronił adwokat Bartosz Rodak.

Proces karny z oskarżenia prywatnego zainicjowała Anna Wilk-Baran, która twierdziła w akcie oskarżenia, że Tomasz Pietrzyk miał dopuścić się zniesławienia jej w Internecie. Obrońca wykazał w sposób niepozostawiający wątpliwości, że Tomasz Pietrzyk był wtedy w kilkudniowej podróży służbowej i nie miał możliwości publikowania materiałów w Internecie z lokalizacji, o której była mowa w akcie oskarżenia.

Sprawa toczyła się w Poznaniu od 2020 roku i wywołała zainteresowanie jednego z lokalnych dziennikarzy, który specjalizuje się w krytycznych tekstach dotyczących byłego pracodawcy rzecznika prasowego. Przyjęta przez dziennikarza narracja mówiła o ataku na niezależne media przez jednego z czołowych producentów AGD. Sąd I instancji uznał, że nie ma dowodów na sprawstwo i winę oskarżonego. Po rozpoznaniu w piątek 27 października apelacji wniesionej przez Annę Wilk-Baran, Sąd Okręgowy utrzymał w mocy ten wyrok, oddalając jednocześnie apelację oskarżycielki i wskazując na zasadność argumentów obrony.

Sukces kancelarii w sprawie jest tym istotniejszy, że dotyczy trudnego obszaru spraw karnych dotyczących zniesławienia przez Internet. Była to już kolejna sprawa wytoczona przez Annę Wilk-Baran, która skończyła się prawomocnym uniewinnieniem.

Videopodcast: ZYSKaj na Firmie Rodzinnej 2+2=5 ODC. 8: Czy to prawda, że można sprzedać biznes bez podatku?

Videopodcast: „Sporo o sporach” odc.3 – Rozwód ze wspólnikiem na twoich warunkach.

W ostatnim odcinku cyklu „Sporo o sporach” nasi eksperci rozmawiali o problemach, jakie mogą się pojawić w przypadku sporu w spółce osobowej.

Co mówią o biznesowych rozwodach w spółkach kapitałowych mec. Magdalena Grzywaczewska-Łuczkowska i mec. Bartosz Rodak?

Obejrzyj odcinek i przeprowadź ten proces na twoich warunkach.