FirmaBezRyzyka.pl

Fuzje i przejęcia

Zorganizowana część przedsiębiorstwa

Po co dzielić spółki?

W ujęciu prawnym podział spółki polega na przeniesieniu majątku istniejącej spółki na inne spółki istniejące lub dopiero nowo zawiązane....

czytaj dalej

ZCP – czym jest zorganizowana część przedsiębiorstwa?

Spełnienie przesłanek warunkujących powstanie ZCP jest niepewne, a ustawodawca ryzyko błędnego zakwalifikowania ZCP przerzucił na podatników. W takim razie, minimalizując ryzyka podatkowe, niezbędnym powinno być konsultowanie z ekspertem zakresu i sposobu dokonywania transakcji z wykorzystaniem

czytaj dalej

M & A