Fundacje rodzinne. Firmy na pokolenia

Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Fiskus prostuje - prawidłowe podejście do fundacji małżonków.

W ostatnim czasie Dyrektor KIS zmienił z urzędu dwie zaskarżone przez wnioskodawców interpretacje indywidualne dotyczącą opodatkowania wypłaty świadczeń przez fundację rodzinną dla małżonków, będącymi fundatorami.

Od początku obowiązywania przepisów o fundacji rodzinnej, utrzymywana była niekorzystna linia interpretacyjna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której to organ twardo twierdził, że małżonkowie będący fundatorami fundacji rodzinnej nie mogą korzystać bezwzględnie ze zwolnienia dla wypłat świadczeń z art. 21 ust. 1 pkt 157 ustawy o PIT.

Powyższa wykładnia przepisów o zwolnieniu stanowi swego rodzaju zaprzeczenie istoty funkcjonowania instytucji Fundacji Rodzinnej, powodując, że korzystniejszy podatkowało miałby być podział majątku małżeństwa zamiast jego skupienie i ochrona.

 

Fiskus kazał określić proporcję

 

Fiskus wydał już kilkanaście negatywnych interpretacji w takich sprawach. Stanowczo twierdził, że należy ustalić proporcję, która określa, w jakim zakresie świadczenia na rzecz małżonków (będących beneficjentami) są opodatkowane podatkiem dochodowym.

Uważał, że zwolnienie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 157 ustawy o PIT należy stosować z zastrzeżeniem ust. 49.  Zgodnie z tym przepisem, zwolnienie z opodatkowania świadczenia ma zastosowanie tylko do tej części przychodów, jaka wynika z proporcji według stanu na moment uzyskania przychodu.

Innymi słowy, z wydanych interpretacji można wysunąć wniosek, że organ wprost sugerował, że korzystniejsza podatkowo jest, sytuacja, gdy tylko jeden z małżonków wnosi majątek do Fundacji Rodzinnej, a nie oboje. Wtedy wypłaty świadczeń korzystają ze zwolnienia w 100 proc. ich wysokości. W innym przypadku spadałby proporcja zwolnienia. W takiej sytuacji, efektywne opodatkowanie mogłoby skutecznie zniechęcić małżeństwa do wspólnego zakładania Fundacji Rodzinnej.

 

Nowa linia interpretacji?

 

W stanie faktycznym zmienionych interpretacji, fundatorami byli małżonkowie będący w wspólności majątkowej, którzy wspólnie utworzyli jedną fundację rodzinną, a następnie wnieśli do niej mienie pochodzące z majątku wspólnego na pokrycie funduszu założycielskiego. W statucie ustanowili siebie oraz synów jako beneficjentów. Dodatkowo, określili proporcję mienia dla każdego z małżonków na 50 proc.

We wniosku wskazali, że wypłata świadczenia na ich rzecz będzie w całości zwolniona z podatku, skoro oboje należą do tzw. zerowej grupy podatkowej zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, czyli najbliższej rodziny.

Po dokonaniu zmiany z urzędu wydanych interpretacji, organ przyznał, że wypłaty w powyższym stanie faktycznym będą korzystać całościowo ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT.

Wygląda na to, że Fiskus dostrzegł błędną wykładnię przepisów i w przyszłości powinien interpretować przepisy o Fundacji Rodzinnej zgodnie z jej ustawowymi założeniami. Nie jest wykluczone, że zostaną zmienione pozostałe, wcześniej wydane nieprzychylne podatnikom interpretacje.

 

 

Autor

Hubert Ostrowski

Młodszy konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również