FirmaBezRyzyka.pl

Compliance

Nadchodzi termin rozliczenia z PFR

6 maj 2021 | Compliance, Zarządzanie ryzykiem prawnym

Przypominamy, iż nadchodzi czas rozliczenia subwencji z PFR. Zgodnie z Regulaminem Programu, podmiot korzystający z subwencji, ma obowiązek złożenia oświadczenia o jego rozliczeniu nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej. Zatem czasu jest mało.

Nie należy dokonywać automatycznej akceptacji otrzymanej propozycji. A zaakceptowane oświadczenie nie podlega już zmianie. Z różnych przyczyn może dojść do błędów po stronie PFR i instytucji, które udostępniają PFR dane (np. ZUS), dlatego należy uważnie sprawdzić przekazane rozliczenie. Rekomendujemy wykonanie audytu uzyskania i rozliczenia subwencji.

To bardzo istotne, aby skrupulatnie przeanalizować oświadczenie o rozliczeniu subwencji z PFR i zweryfikować dane dotyczące zatrudnienia bądź straty gotówkowej. Z racji tego, iż oświadczenie nie podlega żadnym zmianom lub poprawkom w przedmiocie wyliczenia wyższego umorzenia subwencji z PFR, tylko poprawna kontrola otrzymanej propozycji uchroni Beneficjenta przed stratą w postaci mniejszego umorzenia subwencji.

Dlatego, jeśli są Państwo Beneficjentami subwencji z PFR, zalecamy wykonanie audytu przez złożeniem oświadczenia. W jego trakcie przeanalizowany zostanie sposób wydatkowania środków oraz prawidłowość ich przeznaczenia na cele zgodne z Programem, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka pomyłki przy wyliczaniu kwoty zwrotu subwencji.

Chętnie udzielimy Państwu profesjonalnego wsparcia w zakresie rozliczenia subwencji oraz odpowiemy na wszelkie pytania związane z możliwością przeprowadzenia audytu.

autor:

Beata Dobrowolska
Aplikant adwokacki w Zespole Prawnym

Ostatnie wpisy w tej kategorii: