FirmaBezRyzyka.pl

Compliance

Obowiązkowa dematerializacja akcji

7 paź 2020 | Compliance, Procedury ochronne menadżerów

Z niepokojem zauważyliśmy, iż przedsiębiorcy działający w formie spółek komandytowo-akcyjnych, czy też spółek akcyjnych przeoczyli ważne dla nich terminy dotyczące obowiązkowej dematerializacji akcji. W tej sytuacji ryzyko wzrasta w sposób znaczący. Mając to na uwadze postanowiliśmy przybliżyć, na czym polega obowiązkowa dematerializacja akcji i z czym się ona wiąże dla przedsiębiorców działających w w/w formach organizacyjno-prawnych.

 

Dematerializacja akcji

 

Najprościej rzecz ujmując dematerializacja akcji to zastąpienie tradycyjnych dokumentów akcji (materialnych) akcjami mającymi odzwierciedlenie wyłączenie we właściwych rejestrach. W związku z tym dotychczasowe akcje stracą ważność i przestaną istnieć. Od tej pory akcje będą wyłącznie w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

 

Ważne terminy

 

30 września 2020 r. upłynął termin na:

  • wybór przez walne zgromadzenie akcjonariuszy podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy,
  • podpisanie umowy z podmiotem mającym prowadzić rejestr akcjonariuszy,
  • pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce.

Między 30 września 2020 r. a 31 stycznia 2021 r.:

obowiązek dokonania kolejnych cztery wezwań akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce – w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż 1 miesiąc.

Do 1 stycznia 2021 r.:

obowiązek posiadania już utworzonej strony www m.in. do obsługi akcjonariuszy.

Między 30 września 3020 r. a 28 lutego 2021 r.:

obowiązek złożenia przez akcjonariuszy dokumentów akcji w spółce (niezależnie od tego, że wszystkie dokumenty akcji zostaną złożone już po pierwszym wezwaniu należy dokonać wszystkich pięciu wezwań).

Do 1 marca 2021 r.:

utworzenie rejestru akcjonariuszy i utrata ważności dokumentów akcji.

 

Możliwe ryzyka

Za brak umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, spółce grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Warto jednocześnie podkreślić, że z dniem 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy.

 

Podsumowanie

Prowadzone przez nas audyty prawno-podatkowe wykazują liczne uchybienia po stronie przedsiębiorców wpływające na zwiększenie ryzyka w prowadzonej działalności gospodarczej nie tylko w zakresie dematerializacji akcji. Nie mniej jednak daje się zauważyć, że podmioty korzystające z profesjonalnej obsługi prawnej popełniają znacznie mniej błędów i lepiej zabezpieczają się przed ryzykami w prowadzonej działalności. Warto zatem wdrażać w swojej działalności gospodarczej właściwe procedury i aktywnie reagować na lawinowo postępujące zmiany w prawie przy udziale profesjonalnego podmiotu

autor:

Dawid Tomaszewski
Radca prawny w Zespole Prawnym w Mariański Group. Zajmuje się sporami cywilnymi i podatkowymi, wymagającymi opracowania i realizacji skomplikowanych strategii procesowych. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, podatkowym oraz handlowym.

Ostatnie wpisy w tej kategorii: