Duża inwestycja budowlana i problematyczny sąsiad - kolejna wygrana Kancelarii | Firma bez ryzyka

FirmaBezRyzyka.pl

Compliance

Duża inwestycja budowlana i problematyczny sąsiad – kolejna wygrana Kancelarii

26 kw. 2021 | Compliance, Zarządzanie ryzykiem prawnym

Na naszym koncie kolejna wygrana! W imieniu klienta Kancelarii, w sporze dotyczący bardzo dużej inwestycji budowlanej.

Zarzewiem całego konfliktu był sąsiad, który po uzyskaniu przez naszego klienta pozwolenia na budowę zaczął torpedować działania Inwestora, zaskarżając wszelkie możliwe orzeczenia zapadające w sprawie. Pomimo tego, że w administracyjnym toku instancji organy administracyjne przyznawały rację naszemu klientowi, sprawa doczekała się również swojego finału w sądzie. Najpierw przed WSA w Szczecinie, gdzie skarga niesfornego sąsiada uzyskała aprobatę sądu, a nasz klient przegrał. Powyższe doprowadziło do uchylenia orzeczeń organów administracyjnych, a tym samym do wyeliminowania z obrotu prawnego prawomocnego pozwolenia na budowę i wstrzymania możliwości prowadzenia inwestycji.

Klient jednak nie dał za wygraną po niekorzystnym dla niego wyroku WSA w Szczecinie i złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do sprawy przystąpiliśmy już na etapie rozpoznawania jej przez NSA i doprowadziliśmy do wydania wyroku przez ten sąd w terminie 10 miesięcy od wniesienia skargi, podczas gdy realne terminy rozpoznania sprawy przed NSA to ponad 2 lata.  Spór pomiędzy stronami był niezwykle zacięty, nie mniej jednak po przedstawieniu za naszym pośrednictwem spójnej i logicznej argumentacji wspartej opiniami niezależnych biegłych sądowych, sprawa doczekała się pozytywnego dla klienta rozstrzygnięcia. Podkreślenia wymaga przy tym, że NSA nie tylko uchylił wyrok ale rozpoznał merytorycznie sprawę i oddalił skargę skierowaną przez sąsiada, kończąc ostatecznie sprawę. Nasz klient powrócił więc, po tych wszystkich perturbacjach, do takiego stanu, gdzie może prowadzić prace budowlane zgodnie z pierwotnie wydanym pozwoleniem na budowę i kontynuować kosztowną inwestycję.

To pokazuje, że zawsze warto walczyć o swoje, kiedy jest tylko jakakolwiek możliwość osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia. W Mariański Group gwarantujemy przedstawienie rzetelnej i wszechstronnej rekomendacji prawnej w kontekście obowiązujących przepisów i ustalenie optymalnej strategii postępowania, która pozwoli osiągnąć Państwu maksymalne efekty przy jednoczesnej minimializacji ryzyk.

autor:

Dawid Tomaszewski
Radca prawny w Zespole Prawnym w Mariański Group. Zajmuje się sporami cywilnymi i podatkowymi, wymagającymi opracowania i realizacji skomplikowanych strategii procesowych. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, podatkowym oraz handlowym.

Ostatnie wpisy w tej kategorii: