FirmaBezRyzyka.pl

Fuzje i przejęcia

Po co dzielić spółki?

utworzone przez | 17 sie 2020

W ujęciu prawnym podział spółki polega na przeniesieniu majątku istniejącej spółki na inne spółki istniejące lub dopiero nowo zawiązane. Przeniesienie aktywów i pasywów następuje co do zasady,  w zamian za przyznane wspólnikom lub akcjonariuszom spółki dzielonej udziały lub akcje spółki przejmującej lub nowo zawiązanej.

Co to oznacza w praktyce i czemu właściwe ma służyć podział spółki

Podział spółki stanowi jedną z form restrukturyzacji. Taka możliwość jest przewidziana jedynie dla spółek kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Nie można podzielić zatem spółki  osobowej.

Proces sprawdzi się w sytuacji potrzeby rozdzielenia autonomicznych gałęzi działalności prowadzonych w ramach jednej spółki. Z powodzeniem uda się np. rozdzielić działalność deweloperską od działalności dystrybucyjnej.  Korzyści jaki płyną z procesu podziału to brak tworzenia struktur holdingowych – powstałe w wyniku podziału podmioty nie są powiązane kapitałowe, w także neutralność podatkowa całego procesu, przy jego odpowiednim przygotowaniu. Bardzo istotny i pozytywny aspekt podziału to zachowanie tożsamości praw i obowiązków spółki dzielonej przy przeniesieniu majątku. Jest to o tyle istotne, że podmiot do którego trafia majątek – aktywa i pasywa spółki dzielonej – wstępuje w prawa i obowiązki z nimi związane.

Podział a podatki

Sam podział, korzystny i pozwalający na rozwiązanie także problemów wzajemnych relacji wspólników, wymaga jednak rzetelnego przygotowania. Poszerzonej analizy wymaga przeanalizowanie procesu od strony podatkowej, aby cały proces był neutralny podatkowo. Istotne znaczenie dla zaistnienia sukcesji podatkowej dla transferowanego między spółkami majątku jest istnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Procedura podziału spółki to bardzo przydatne narzędzie, które pozwala wyeliminować problemy własnościowe oraz uporządkować strukturę i oddzielić ryzyko wynikające z prowadzenia działalności w ramach poszczególnych gałęzi biznesu. Proces wymaga jednak rzetelnego przygotowania, aby uniknąć w przyszłości problemów związanych z wzajemnymi rozliczeniami podmiotów biorących udział w podziale, a przede wszystkim rozczarowania na gruncie podatkowym.

autor:

Anita Pardej
Radca prawny w Departament Restrukturyzacji w Mariański Group

M & A