Dokumentacja cen transferowych. Czy stać Cię na ryzyko? | Firma bez ryzyka

FirmaBezRyzyka.pl

Compliance

Dokumentacja cen transferowych. Czy stać Cię na ryzyko?

26 maj 2020 | Compliance, Eksperckie doradztwo podatkowe, Podatki, Ceny transferowe, Ceny transferowe

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych.  

Zmiany dotyczą m.in. kryteriów i progów niezbędnych do ustalenia obowiązku dokumentacyjnego, definicji podmiotów powiązanych oraz zakresu niezbędnych danych uwzględnianych przez podatników w local file i master file.  

Uwagę należy zwrócić również na modyfikację treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z aktualnymi regulacjami podatnik musi zadeklarować w nim nie tylko fakt przygotowania local file.

W oświadczeniu tym należy zarazem potwierdzić stosowanie w ramach transakcji objętych dokumentacją lokalną ceny transferowe odpowiadające warunkom, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Co istotne, oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnoskarbowej. 

Ponadtoze względu na przepisy obowiązujące od stycznia 2019 r. podmioty powiązane mają obowiązek składania informacji o cenach transferowych (TPR), co może stanowić nie lada wyzwanie. Z uwagi na znaczną szczegółowość formularz TPR będzie wymagał z pewnością większego nakładu pracy i precyzji niż w przypadku wcześniejszych sprawozdań PIT/TP i CIT/TP. Jest to niezwykle ważne, gdyż niezłożenie informacji TPR, złożenie jej po terminie bądź podanie w niej nieprawdziwych danych podlega sankcji karnej skarbowej. 

Dla uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych i karnoskarbowych, warto potraktować temat cen transferowych priorytetowo. Dodatkowo, z uwagi na stopień skomplikowania ww. zagadnień, najbezpieczniej jest skorzystać ze wsparcia profesjonalistów w tym zakresie. 

Warto zastanowić się nad pomocą profesjonalisty w analizie obowiązków TP oraz w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych. W Mariański Group proponujemy: 

  • pomoc w określeniu aktualnych obowiązków dokumentacyjnych przez pryzmat prowadzonej przez podatnika działalności oraz dokonywanych transakcji w celu rozpoznania głównych obszarów ryzyka w zakresie cen transferowych, 
  • weryfikację rynkowego poziomu wynagrodzenia w ramach transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, 
  • sporządzenie dokumentacji cen transferowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami, 
  • ustalenie istniejących powiązań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w transakcji, w ślad definicji zawartych w obowiązujących przepisach, 
  • weryfikację możliwości zastosowania zwolnień z obowiązków dokumentacyjnych dla zawieranych transakcji; 
  • wsparcie w zakresie sporządzania formularzy i oświadczeń koniecznych do złożenia do organu podatkowego. 

Dokumentacja defence file – dodatkowe zabezpieczenie podatnika

Obecnie obowiązują przepisy z jednej strony pozwalają na redukcję obowiązków dokumentacyjnych, z drugiej mogą skutkować tym, że uznanie transakcji za zrealizowaną niezgodnie z warunkami rynkowymi spotka się z bardzo dotkliwymi sankcjami, niezależnie od faktu formalnego obowiązku posiadania dokumentacji.

Kancelaria Mariański Group proponuje pomoc w przygotowaniu dokumentacji – defence file, stanowiącej zabezpieczenie podatnika przed zakwestionowaniem transakcji przez organy podatkowe i ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego. Warto rozważyć jej posiadanie, w szczególności w zakresie kluczowych transakcji realizowanych z podmiotami powiązanym.

autor:

Ewelina Jankowska
Starszy konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego w Mariański Group. Zajmuje się obsługą i doradztwem podatkowym dla podmiotów krajowych (firm m.in. z branży produkcyjnej, logistycznej, budowlanej oraz szkół wyższych). Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu: podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ostatnie wpisy w tej kategorii: