Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r. | Firma bez ryzyka

FirmaBezRyzyka.pl

Podatki

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r.

13 lis 2020 | Eksperckie doradztwo podatkowe, Podatki, Podatek dochodowy firm

28 października br. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Oprócz negatywnych dla podatników zmian w postaci m.in. opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT, czy ograniczenia możliwości stosowania tzw. ulgi abolicyjnej, ustawa wprowadza kilka korzystnych zmian w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Zwiększenie limitu przychodów

 

Po pierwsze, jest to podniesienie limitu przychodów, który będzie uprawniał do skorzystania z tej formy opodatkowania – z 250 tys. euro do 2 mln euro. Oznacza to, że zdecydowanie większa grupa podatników będzie uprawniona do skorzystania z ryczałtu niż obecnie. Ponadto, podwyższeniu ulegnie również kwota przychodów pozwalająca na skorzystanie z kwartalnego rozliczenia ryczałtu z 25 tys. euro do 200 tys. euro.

 

Szerszy zakres opodatkowania ryczałtem

 

Po drugie, projekt przewiduje również poszerzenie zakresu stosowania ustawy poprzez zwiększenie rodzajów działalności gospodarczych, które będą mogły być opodatkowane w tej formie. Rozszerzeniu ulegnie m.in. definicja wolnego zawodu, do ich katalogu dodane zostaną np. zawody prawnicze, czy też księgowi i biegli rewidenci.

 

Obniżenie stawek ryczałtu

 

Ponadto, ustawodawca zaproponował modyfikację systemu stawek podatkowych poprzez obniżenie niektórych z nich. Przykładowo, od 2021 r. według stawki 17 proc. (zamiast dotychczasowej 20 proc.) mają być opodatkowane przychody osiągane z wolnych zawodów, a według stawki 15 proc. – przychody ze świadczenia usług, które dotychczas w większości opodatkowane były stawką 17 proc. oraz ze świadczenia większości usług, które dotychczas wymienione były w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej (którego uchylenie zakłada projekt ustawy).

 

Ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu

 

Według dwóch stawek, tj. 8,5 proc. oraz 12,5 proc. od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł, opodatkowane będą w większości przypadków przychody związane z wynajmem oraz zakwaterowaniem. Aktualnie jest są to 8,5 proc. i 12,5 proc. oraz 17 proc. dla usług związanych z zakwaterowaniem.

Według stawki 10 proc. opodatkowane będą natomiast przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1). Świadczenie tych usług, dotychczas wyłączało opodatkowanie ryczałtem.

Wydaje się, że proponowane zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych są jednymi z niewielu korzystnych rozwiązań, które wprowadzi nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga, w którym opisujemy pozostałe ze zmian, które wejdą w życie już od 1 stycznia 2021 r.

autor:

Martyna Derach
Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego w Mariański Group. Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową przedsiębiorców. Wspiera pracę w zakresie postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Specjalizuje się w prawie podatkowym i administracyjnym.

Ostatnie wpisy w tej kategorii: