Przedłużone terminy sporządzania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 | Firma bez ryzyka

FirmaBezRyzyka.pl

Podatki

Przedłużone terminy sporządzania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020

31 mar 2021 | Eksperckie doradztwo podatkowe, Podatki

Podobnie jak w roku ubiegłym, przedłużono terminy sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji non-profit za rok obrotowy 2020. W związku z przedłużeniem terminów, sprawozdanie finansowe muszą zostać sporządzone i podpisane do końca czerwca br., natomiast zatwierdzone do końca września br.

W dniu 29 marca 2021 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające Rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Tym samym, na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) wydłużone zostały terminy składania sprawozdań finansowych dla jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, według poniższego harmonogramu:

1) termin określony w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. dotyczący zamknięcia ksiąg na koniec roku obrotowego – wydłużono o 3 miesiące,
2) termin określony w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald – wydłużono o 90 dni,
3) termin określony w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie zakończenia inwentaryzacji – wydłużono o 90 dni,
4) termin określony w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. w zakresie sporządzenia i podpisania sprawozdania – wydłużono o 3 miesiące,
5) termin określony w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zatwierdzenia sprawozdania – wydłużono o 3 miesiące

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 30 marca 2021 roku

autor:

Beata Dobrowolska
Aplikant adwokacki w Zespole Prawnym

Ostatnie wpisy w tej kategorii: