Polski Ład to rażące zwiększenie zróżnicowania opodatkowania z różnych źródeł | Firma bez ryzyka

FirmaBezRyzyka.pl

Podatki

Polski Ład to rażące zwiększenie zróżnicowania opodatkowania z różnych źródeł

31 sty 2022 | Polski ład, Doradztwo podatkowe, Eksperckie doradztwo podatkowe, Podatki

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem ceduralnym, czyli dzieli przychody na oddzielne kategorie źródeł. Dla nich ustanawia autonomiczne zasady określania przychodu, kosztów (ich limitowania), a tym samym wysokości dochodu. Następnie takie dochody mogą być łączone z innymi lub opodatkowane oddzielnie.

W oddzielnym zeznaniu rozliczamy przychody z:

 1. działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym (PIT 36S, 36L, 36LS);
 2. dochodów kapitałowych wymienionych w art. 30b ust. 1 PDOFizU (m.in. zbycie papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów oraz akcji) oraz określonych w art. 30b ust. 1a PDOFizU (dochody ze zbycia walut wirtualnych) – PIT 38;
 3. odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c PDOFizU (PIT 39);
 4. dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej (PIT CFC).

Natomiast łączymy przychody, koszty oraz dochody z następujących źródeł:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcze nieopodatkowana podatkiem liniowym;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. najem lub dzierżawa;
 6. prawa autorskie i inne prawa majątkowe, o których mowa w art. 18 PDOFizU,
 7. odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d PDOFizU,
 8. działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba PDOFizU,
 9. inne źródła.

Globalny dochód podatnika może znacząco przekraczać próg skali podatkowej, ale mimo to podatnik z tytułu dochodu z różnych źródeł przychodów nie będzie opodatkowany progresywnie. Dodatkowo wybór ryczałtu od przychodów ewidencjowanych powoduje, że także tych przychodów nie łączymy z innymi przychodami (dochodami).CYKL: (Nie) sprawiedliwy podatek dochodowy a polski (nie) ład.

autor:

Prof. Adam Mariański
Partner zarządzający w Mariański Group. Doradca podatkowy, adwokat.

Ostatnie wpisy w tej kategorii: