Ozusowanie komplementariuszy w spółce komandytowo - akcyjnej | Firma bez ryzyka

FirmaBezRyzyka.pl

Przekształcenia i restrukturyzacje

Ozusowanie komplementariuszy w spółce komandytowo – akcyjnej

2 lip 2022 | Przekształcenia i restrukturyzacje, Spółka komandytowo-akcyjna

W związku z rewolucją podatkową, jakiej doświadczyliśmy na początku roku, tj. wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu, znacznie zyskała na atrakcyjności spółka komandytowo-akcyjna. Powodem był brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez wspólników SKA mających status komplementariuszy. Zabieg ten należy jednak postrzegać raczej w kategoriach niedopatrzenia czy luki niż przemyślanej strategii. Zgodnie bowiem z tzw. Polskim Ładem 2.0, który wszedł w życie 1 lipca 2022 r., komplementariusze dołączą do grona oskładkowanych. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, na zasadach ogólnych, stanowiła będzie zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Z kolei składka na ubezpieczenie zdrowotne dla komplementariuszy spółki komandytowo – akcyjnej w tym roku wyniosłaby 559,89 zł miesięcznie.

Pomimo wejścia w życie ustawy z początkiem lipca, obowiązek oskładkowania komplementariuszy SKA zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

autor:

Anna Dolińska
Adwokat w Departamencie Doradztwa Prawnego w Mariański Group. Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym, w szczególności prawie spółek oraz prawie cywilnym. Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym w zakresie doradztwa korporacyjnego, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, tworzy i opiniuje umowy handlowe oraz dokumenty korporacyjne.

Ostatnie wpisy w tej kategorii:

Videopodcast: KSeF – nowy sposób wystawiania faktur

Wprowadzenie sytemu informatycznego KSeF ma być kolejnym krokiem uszczelniania systemu podatkowego. Jest to ogólnokrajowy program informatyczny, w którym przedsiębiorcy będą musieli wystawiać, wysyłać i odbierać faktury. W kontekście wejścia tych zmian istotne jest,...

czytaj dalej