Przekształcenie działalności gospodarczej - remedium na rewolucję podatkową? | Firma bez ryzyka

FirmaBezRyzyka.pl

Przekształcenia i restrukturyzacje

Przekształcenie działalności gospodarczej – remedium na rewolucję podatkową?

19 paź 2020 | Zmiana formy prawnej, Przekształcenia i restrukturyzacje

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów spółki komandytowe mają zostać opodatkowane CIT od maja 2021 r., a nie jak pierwotnie planowano – od styczna 2021 r. W praktyce nie oznacza to jedynie kilku dodatkowych miesięcy jednokrotnego opodatkowania przychodów osiąganych przez spółki komandytowe, ale jest to okres, który wspólnicy powinni przeznaczyć na zaplanowanie i wdrożenie ewentualnych zmian, które pomogą dostosować strukturę biznesu do nowych realiów.

Być może opodatkowanie spółek komandytowych CIT, pozwoli wspólnikom krytycznie spojrzeć na formę prawną prowadzonej działalności w zakresie weryfikacji czy układ komplementariusz – komandytariusz jest odpowiedni dla skali biznesu.

Jedną z opcji jest przekształcenie spółki komandytowej w inną formę spółki osobowej, a więc np. spółki jawnej czy spółki komandytowo-akcyjnej. Opodatkowanie tych spółek, w zależności od odpowiedniej konfiguracji wspólników może okazać się korzystniejsze. Innym rozwiązaniem jest także reorganizacja do formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z potencjalną możliwością skorzystania z tzw. estońskiego CIT.

Planując zmiany w strukturze biznesu wywołane opodatkowaniem spółek komandytowych można skorzystać z wielu rozwiązań przewidzianych prawem. Potencjalne przekształcenie działalności gospodarczej nie powinno jednak nosić cech optymalizacji, ale jej rozsądnej przebudowy.

autor:

Anita Pardej
Radca prawny w Zespole Doradztwa Prawnego w Mariański Group

Ostatnie wpisy w tej kategorii:

Videopodcast: KSeF – nowy sposób wystawiania faktur

Wprowadzenie sytemu informatycznego KSeF ma być kolejnym krokiem uszczelniania systemu podatkowego. Jest to ogólnokrajowy program informatyczny, w którym przedsiębiorcy będą musieli wystawiać, wysyłać i odbierać faktury. W kontekście wejścia tych zmian istotne jest,...

czytaj dalej