Obsługa prawna spółek

Compliance, Zarządzanie ryzykiem

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje pracę zdalną

Od początku tego roku PIP prowadzi wzmożone kontrole u przedsiębiorców, których pracownicy korzystają z pracy zdalnej. Jak wynika z naszych ustaleń kontrole kończą się negatywnie dla pokaźnej liczby przedsiębiorców. Skala zaniedbań pracodawców w tym obszarze nie pozwala niejednokrotnie wyjść obronną ręką z postępowania kontrolnego. Dlatego też warto zawczasu przygotować się na taką kontrolę, dla uniknięcia negatywnych konsekwencji.

 

Najczęstsze 8 „grzeszków” pracodawcy przy pracy zdalnej

 

Z przeprowadzonych kontroli wyłania się obraz najczęstszych zaniedbań pracodawców w tym obszarze, są to m.in.:

  1. pracodawcy nie zdają sobie sprawy z tego, że praca zdalna została uregulowana w Kodeksie pracy (przepisy nakładają na pracodawców szereg obowiązków);
  2. pracodawcy w ogóle nie posiadają wewnętrznych regulacji dot. pracy zdalnej wymaganych prawem;
  3. wewnętrzne regulacje określające zasady wykonywania pracy zdalnej zostały wprowadzone u pracodawcy w niewłaściwy sposób;
  4. wprowadzone u pracodawcy wewnętrzne regulacje określające zasady wykonywania pracy zdalnej są sprzeczne z przepisami prawa;
  5. pracodawcy nie dokonali aktualizacji oceny ryzyka związanej z wykonywaniem pracy zdalnej;
  6. pracodawcy nie opracowali informacji zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej;
  7. pracodawcy nie odbierają od swoich pracowników właściwych oświadczeń potwierdzających to, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy;
  8. nieprawidłowości przy wypłacie ekwiwalentu, czy też ryczałtu na rzecz pracownika.

 

Remedium

 

Państwowa Inspekcja Pracy kontrolując pracę zdalną, skupia się na warstwie formalnej. Warto w tym zakresie wykazać się przezornością i dostosować swoje regulacje wewnętrzne (porozumienia, regulaminy, ale również umowy o pracę) do obowiązujących od ponad roku przepisów Kodeksu pracy. Warto również zwrócić szczególną uwagę na właściwe uregulowanie zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników za granicami Polski, gdyż coraz więcej osób decyduje się na pracę w takim modelu

Autor

Dawid Tomaszewski

Radca prawny w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również