Obsługa prawna spółek

Zarządzanie ryzykiem

Powtarzające się świadczenia niepieniężne (art. 176 KSH), to już jest koniec?

ZUS i NFZ już zacierają ręce i przystępują do kontroli. Chodzi o przechodzący renesans w dwóch ostatnich latach art. 176 KSH regulujący instytucję powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu i uszczelnieniu oskładkowania ZUS w spółkach kapitałowych, wiele osób zdecydowało się skorzystać właśnie z tego przepisu. Miał on stanowić remedium na konieczność oskładkowania określonych środków, które były finalnie pobierane przez wspólników ze spółki. O tym, że jest to nad wyraz ryzykowne ostrzegaliśmy już w lutym 2022 r. Posłuchaj:

 

 

 

Mechanizm

Wynagrodzenie członka zarządu z tytułu powołania (będącego jednocześnie jednym ze wspólników spółki z o.o.) przed uchwaleniem przepisów Polskiego Ładu nie podlegało oskładkowaniu ZUS. Sytuacja diametralnie zmieniła się od 1 stycznia 2022 r. (wejście w życie Polskiego Ładu). Jako, że przyroda nie znosi próżni, w wielu miejscach rozpoczęło się szerokie promowanie zapomnianego art. 176 KSH. Plan był prosty, należało zmienić umowę spółki, poprzez wprowadzenie do niej zobowiązania poszczególnych wspólników (którzy przedtem najczęściej otrzymywali wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania) do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki za ustalonym wynagrodzeniem. Efekt – brak składek ZUS od tego wynagrodzenia i ogólne zadowolenie. Aż do dziś, gdyż szereg kontroli prowadzonych przez ZUS podważa ten mechanizm.

 

 

Pozorne oszczędności – czy zawsze warto?

Z perspektywy czasu nie budzi naszego zdziwienia stanowisko ZUS i jeśli się ono potwierdzi i zostanie utrzymane w toku sądowej kontroli, będziemy mogli powiedzieć „a nie mówiliśmy…”. Jakie jednak płyną z tego spostrzeżenia na przyszłość:

  1. Pieniądz lubi ciszę.
  2. Nie zawsze podążanie za wątpliwymi, promowanymi szeroko złotymi rozwiązaniami jest korzystne.
  3. Każde rozwiązanie musi być indywidualnie dopasowanie do danej, konkretnej sytuacji.
  4. W biznesie nic nie dzieje się bez przyczyny.
  5. Uzasadnieniem podejmowanych czynności nie może być wyłącznie chęć uniknięcia ciężarów publicznoprawnych.

 

 

Podsumowując

Gwarantujemy, że w naszej działalności staramy się działać w interesie naszych Klientów, nie zajmujemy się „sprzedażą gotowych rozwiązań”, jak miało to miejsce na rynku usług prawnych w kontekście art. 176 KSH. Nasza filozofia, którą kierujemy się w pracy z podmiotami, które obdarzyły nas swoim zaufaniem, uwzględnia, że nie ma uniwersalnych rozwiązań, a jak coś jest do wszystkiego, to najczęściej jest również do niczego. Na kanwie omawianego przypadku należy zauważyć, że pochopne wprowadzenie w swojej działalności wątpliwych rozwiązań będzie często wiązało się z dotkliwymi konsekwencjami, a zaoszczędzone środki będą podlegały w przyszłości zwrotowi z odpowiednią nawiązką.

Autor

Dawid Tomaszewski

Radca prawny w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również