FirmaBezRyzyka.pl

Restrukturyzacje i sprzedaż

Jak uniknąć upadłości?

Każda firma może przechodzić przez różne kryzysy. Nie można jednak dopuścić do sytuacji, kiedy jedynym wyjściem będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie pozwól firmie upaść. Niewypłacalności można zapobiec m.in. poprzez renegocjacje kontraktów, układy z wierzycielami, skuteczną windykację własnych wierzytelności, zmianę struktury i form zatrudnienia, a także zmianę form prawnych prowadzonego podziału. Na różnych etapach rozwoju biznesu może pojawić się konieczność  zbycia własnej firmy bądź przejęcia innej. Wszystkie te procesy są skomplikowane i wymagają holistycznego wsparcia przez osoby, które rozumieją biznes w zakresie prawnym, podatkowym i rachunkowym. Brak profesjonalnej pomocy w zaplanowaniu całego procesu wiąże się z ogromnym ryzkiem prawnym i biznesowym. Dlatego ważne jest wsparcie już w początkowej fazie projektu, również w ramach sukcesji biznesu.

Najnowsze