Przekształcenia i restrukturyzacje

Optymalna forma biznesu

Ozusowanie komplementariuszy w spółce komandytowo - akcyjnej

W związku z rewolucją podatkową, jakiej doświadczyliśmy na początku roku, tj. wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu, znacznie zyskała na atrakcyjności spółka komandytowo-akcyjna. Powodem był brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez wspólników SKA mających status komplementariuszy. Zabieg ten należy jednak postrzegać raczej w kategoriach niedopatrzenia czy luki niż przemyślanej strategii. Zgodnie bowiem z tzw. Polskim Ładem 2.0, który wszedł w życie 1 lipca 2022 r., komplementariusze dołączą do grona oskładkowanych. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, na zasadach ogólnych, stanowiła będzie zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Z kolei składka na ubezpieczenie zdrowotne dla komplementariuszy spółki komandytowo - akcyjnej w tym roku wyniosłaby 559,89 zł miesięcznie.

Pomimo wejścia w życie ustawy z początkiem lipca, obowiązek oskładkowania komplementariuszy SKA zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Autor

Anna Dolińska

Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również