Przekształcenia i restrukturyzacje

Optymalna forma biznesu

Restrukturyzacja. Co zrobić żeby odzyskać płynność cz. 2 Inwestor

Inwestor i dokapitalizowanie spółki.  Decyzja o rozpoczęciu rozmów z inwestorem zawsze wymaga zważenia korzyści i ryzyk wiążących się z rozpoczęciem współpracy z podmiotem trzecim. Jedynie właściwe przygotowanie całego procesu może doprowadzić do osiągnięcia efektu satysfakcjonującego obie strony.   W sytuacji, gdy jesteśmy w przymusowym położeniu spowodowanym trudnościami finansowymi, szczególnie starannie należy zadbać o zabezpieczenie naszej pozycji prawnej i finansowej. Przedsiębiorca, który często znajduje się teoretycznie w trudniejszej pozycji negocjacyjnej, tym bardziej powinien postarać się o prawidłowe przeprowadzenie całego procesu już od samego początku. Bardzo ważne jest dokonanie odpowiedniej wyceny naszego przedsiębiorstwa, zabezpieczenie w toku całego procesu jego tajemnic, poufności danych biznesowych oraz finansowych, przeprowadzenie skutecznych negocjacji warunków, na których inwestor przystąpi do współpracy, ale również zabezpieczenie dalszej pozycji właścicieli.    W odniesieniu do dokapitalizowania spółki przez zewnętrznego inwestora poprzez wniesienie do niej w formie wkładu przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, pamiętać musimy o łączących się z tym ryzykach. Ta forma zwiększenia aktywów spółki może okazać się o tyle korzystna, że transakcje takie wyłączone są spod opodatkowania podatkiem VAT. Co więcej, podatkowi od czynności cywilno- prawnych nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej,  w zamian za jej udziały lub akcje, przedsiębiorstwa innej spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.   W tym miejscu wskazać jednak należy na ryzyko związane  z kwestionowaniem przez organy podatkowe odpowiedniego zakwalifikowania danego zespołu składników materialnych i niematerialnych, co łączyć będzie się z określonymi skutkami podatkowymi.    Należy również pamiętać, że nabycie przez spółkę w drodze aportu przedsiębiorstwa oznacza co do zasady, że będzie ona odpowiadała całym swoim majątkiem za jego zaległości podatkowe, przy czym zakres tej odpowiedzialności ograniczony będzie do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.   Na podkreślenie zasługuje w tym miejscu okoliczność, że prawidłowa kwalifikacja przedmiotu aportu, który w zamiarze przedsiębiorcy nie miał stanowić  zorganizowanej część przedsiębiorstwa, a zatem wyodrębnionego w już istniejącym przedsiębiorstwie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, może uchronić nas przed sytuacją, w której organ lub wierzyciel wnoszącego spróbuje nałożyć na spółkę odpowiedzialność właściwą dla nabywcy przedsiębiorstwa.   
Autor

Marta Napieralska

Radca prawny. Menedżer Zespołu Restrukturyzacji w Mariański Group.
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również