Przekształcenia i restrukturyzacje

Optymalna forma biznesu

Restrukturyzacja – cztery rodzaje postępowań

[et_pb_section admin_label="section"] [et_pb_row admin_label="row"] [et_pb_column type="4_4"][et_pb_text admin_label="Text"]Utrata płynności, bądź takie zagrożenie, nie powoduje od razu konieczności składaniu wniosku o upadłości i zamknięcia firmy. W zależności od danej sytuacji w pierwszej kolejności, jeżeli istnieje szansa na wyjście z tarapatów, należy rozważyć złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań:  
  • postępowanie o zatwierdzenie układu,  
  • przyspieszone postępowanie układowe,  
  • postępowanie układowe oraz  
  • postępowanie sanacyjne.  
  Istotne w tym zakresie jest to, iż zasadniczo każde z ww. postępowań pozwala wstrzymać egzekucję w zakresie wierzytelności powstałych przed otwarciem postępowania, ograniczyć możliwość wypowiedzenia umów wierzycielom, rozłożyć spłaty wierzytelności w czasie lub nawet zredukować zadłużenie.  Zatem postępowania restrukturyzacyjne w aktualnej sytuacji jawią się, jako rozwiązanie dla firm, które czasowo potrzebują ochrony przed wierzycielami, a jednocześnie muszą się zreorganizować i dostosować do aktualnej sytuacji gospodarczej i możliwości działania.     Niezależnie od powyższego, szczególnie w przypadku powstania zatorów płatniczych, istotnym jest pozostawanie z kontrahentami, czy instytucjami finansowymi np. bankami, w stałym kontakcie. Naszym wierzycielom również zależy, aby firma przetrwała i mogła spłacić w przyszłości cały dług, zatem bardzo często można zyskać możliwość odroczenia płatności, umorzenia części długu np. odsetkowej, dokonać refinansowania.     Opcją jest również pozyskanie inwestora. W obecnej sytuacji gospodarczej transakcje M&A wciąż się odbywają i stanowią pewną furtkę dla firm, które znalazły się w kłopotach. Tego typu działania pozwolą utrzymać swoją pozycję na rynku lub też dokonywać ekspansji na inne jeszcze rynki zbytu.     Restrukturyzacja w szerokim ujęciu to również inne czynności mające na celu rewitalizację przedsiębiorstwa a polegające na zmianie struktury podmiotu, jak również zmianie istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk danej działalności. Działania podejmowane mogą być zarówno przez dotychczasowych właścicieli, ale również przy udziale zewnętrznych podmiotów gospodarczych. Rozpoczynając restrukturyzacje naszego przedsiębiorstwa warto również mieć na uwadze ulgi w zobowiązaniach podatkowych, z których możemy skorzystać.    Zasygnalizowane powyżej kwestie zostaną szerzej omówione w niniejszym opracowaniu, do którego zapoznania się zachęcamy nie tylko firmy, które już znajdują się w trudnej sytuacji, ale wszystkich przedsiębiorców. Bowiem świadomość możliwości działania pozwala lepiej reagować na zmieniające się otoczenie, a obecnie zmiany dzieją się w błyskawicznym tempie.   [/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]
Autor

Monika Błońska

Radca prawny. Partner w Mariański Group.
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również