Przekształcenia i restrukturyzacje

Optymalna forma biznesu, Struktury holdingowe

Analiza sytuacji – zanim rozpoczniesz restrukturyzację…

Decyzja o restrukturyzacji przedsiębiorstwa nie należy do łatwych. Przed jej podjęciem konieczna jest analiza stanu przedsiębiorstwa w celu zweryfikowania przesłanek do restrukturyzacji. Jak w praktyce dojść do przekonania, że nadszedł czas na restrukturyzację? Jak zrobić to tak, aby z jednej strony nie podejmować przedwcześnie zbędnych działań, a z drugiej nie przegapić momentu, kiedy jest to jeszcze możliwe bez konieczności podjęcia bardziej drastycznych kroków, nie wykluczając złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?    Po pierwsze nie należy zwlekać z podjęciem tej decyzji. Skuteczność restrukturyzacji uzależniona jest w dużej mierze od tego, kiedy decyzja zostanie  podjęta. Ważne, by reagować już wtedy, gdy przedsiębiorstwu zagraża kryzys, a nie dopiero wówczas, gdy kryzys ten pochłania je i trawi. Oczywiście, nie jest konieczne wdrażanie procedur restrukturyzacyjnych, gdy firma świetnie prosperuje i nie zagraża jej żadne niebezpieczeństwo mogące skutkować znacznym pogorszeniem jej sytuacji finansowej. Warto być jednak bacznym obserwatorem, by na możliwie najwcześniejszym etapie odpowiednio ocenić wszelkie symptomy mogące świadczyć o nadchodzących problemach i właściwie, adekwatnie do sytuacji, zareagować. Takie działanie pozwoli zachować pozycję biznesową firmy oraz utrzymać na odpowiednim poziomie morale pracowników, co przekłada się bezpośrednio na sens i skuteczność restrukturyzacji. Co więcej, identyfikacja problemu w jego wczesnym stadium pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i koszty konieczne do poniesienia dla naprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa.      Gdy pojawią się pierwsze sygnały, że firma nie będzie w stanie wypełniać swoich zobowiązań, realizować kontraktów a finalnie straci płynność finansową powinniśmy zacząć działać tak, by maksymalnie zwiększyć szansę przedsiębiorstwa na przetrwanie kryzysu. Jeżeli nasza firma jest na początku problemów finansowych być może działania restrukturyzacyjne uda się ograniczyć do restrukturyzacji pozasądowej. Zgodnie z założeniem ustawodawcy restrukturyzacja sądowa, uregulowana w przepisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zasadniczo przeznaczona jest dla podmiotów zagrożonych utratą możliwości regulowania zobowiązań lub podmiotów, które niedawno zdolność tę utraciły.    Jeżeli nasze przedsiębiorstwo napotyka na drobne problemy czy przeszkody nie oznacza to, że już w tym momencie powinniśmy podejmować daleko idące kroki. Wystarczą działania, do których nie będzie konieczne angażowanie sądu restrukturyzacyjnego. Wszelkie działania, które możemy podjąć by zrewitalizować nasze przedsiębiorstwo, pozyskać fundusze na dalszą działalność, zyskać czas a przy tym odzyskać zaufanie naszych kontrahentów i uchronić nasze przedsiębiorstwo przed upadkiem. Działania w ramach restrukturyzacji pozasądowej podejmujemy jednak pod warunkiem, że nie jesteśmy niewypłacalni.    Jeżeli jednak wiemy, że sytuacja może mieć trwały charakter powinniśmy rozważyć podjęcie środków zapobiegawczych. W sytuacji, gdy nasze przedsiębiorstwo jest zagrożone niewypłacalnością lub jest już niewypłacalne – to znak by pomyśleć o restrukturyzacji sądowej, a więc o zastosowaniu procedur wskazanych w ustawie prawo restrukturyzacyjne.    Ustalenie, że nadszedł czas na wszczęcie procesu restrukturyzacji wymaga kompleksowej i wnikliwej oceny stanu finansowego przedsiębiorstwa przez osoby nim zarządzające – w szczególności analizy due dilligance, porównania kosztów i spodziewanych przychodów, kontroli stanu wymagalnych aktualnie należności na rzecz poszczególnych wierzycieli. Dopiero właściwe, gruntowne zbadanie aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa pozwoli na zweryfikowanie, czy już czas pomyśleć o restrukturyzacji.    
Autor

Anna Dolińska

Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również