Sprzedaż firmy

Podatkowe aspekty M&A

Nowelizacja przepisów KSH wchodzi w życie.

Już jutro, czyli 13 października 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów KSH. Wraz z nią wchodzi w życie szereg istotnych zmian dotyczących funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej oraz grup spółek oraz zasad zarządzania i nadzoru nad spółkami handlowymi.

Wprowadzane zmiany obejmują następujące obszary i zagadnienia:
  1. Prawo grup spółek – m.in. zdefiniowanie interesu grupy spółek, relacje między spółkami w grupie, nowe obowiązki i zadania;
  2. Zmiany w przepisach dotyczących rad nadzorczych spółek kapitałowych – m.in. zreformowanie nadzoru właścicielskiego, nowe obowiązki i uprawnienia rad nadzorczych;
  3. Wprowadzenie przepisów dotyczących organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej na wzór przepisów dotyczących organów prostej spółki akcyjnej - m.in. wprowadzenie przepisów dotyczące zarządów i rad nadzorczych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych  do obowiązujących już przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej;
  4. Zmiany w przepisach dotyczących zarządów spółek kapitałowych;
  5. Rozszerzenie katalogu przestępstw, których popełnienie stwierdzone prawomocnym wyrokiem skazującym wyklucza możliwość sprawowania funkcji w spółkach kapitałowych
  6. … i wiele innych.

Jeśli jesteś wspólnikiem/akcjonariuszem, członkiem organu spółki kapitałowej, interesuje Cię ww. nowelizacja i chcesz dowiedzieć się więcej - Zespół Mariański Group zaprasza na konsultacje.

Autor

Beata Dobrowolska

Adwokat w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy