Sprzedaż firmy

Przekształcenia spółek

Opodatkowanie PCC – sukces Mariański Group w sporze z fiskusem

Kancelaria Mariański Group uzyskało dla Klienta pozytywne rozstrzygnięcie dotyczące opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) dla Klienta w związku z prowadzonymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi. Dzięki temu udało się uniknąć podatku od wkładów do spółki w kwocie 3.659.000,00. W toku procesu restrukturyzacyjnego obsługiwanego przez Mariański Group spółka akcyjna w pierwszym etapie wydzieliła z siebie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie w toku drugiego etapu restrukturyzacji wydzielona spółka z o.o. przekształciła się w spółkę komandytową, której komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach pierwszego etapu, realizowanego został niesłusznie pobrany PCC związany z restrukturyzacją w ramach spółek kapitałowych. Prawnicy Mariański Group wywalczyli dla Klienta korzystne rozstrzygnięcie w tym zakresie – organ II instancji uznał, że czynność taka zwolniona jest z PCC. Rozstrzygnięcie to miało poza znaczeniem historycznym również wpływ na drugi etap restrukturyzacji. W ramach drugiego etapu restrukturyzacji również został niesłusznie pobrany PCC. Organ uznał, że wynika to ze zwolnienia, które miało miejsce w pierwszym etapie, a które dotyczyło wartości kapitału zakładowego spółki przekształcanej. W zeszłym tygodniu zespołowi Mariański Group, w którym aktywnie działała radca prawna Monika Błońska, partner w Kancelarii oraz adwokat, doradca podatkowy Bartosz Rodak udało się uzyskać zwrot nadpłaty wraz  z oprocentowaniem. W wielkim uproszczeniu należy stwierdzić, że organy początkowo twierdziły, że z uwagi na wcześniejsze zwolnienie, w ramach przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową możliwe jest pobranie PCC od całości wkładów do spółki przekształconej (wartości jej kapitału zakładowego przed przekształceniem). Prawnicy Mariański Group stali na stanowisku, że do przekształcenia tego zastosowanie będzie miało zwolnienie, zgodnie z którym zwolnione z PCC są transakcje przekształceniowe, w których występują wkłady, co do których zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej podatek nie był naliczany. Powyższa sprawa związana jest z długoletnim sporem dotyczącym statusu spółki komandytowej na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Co istotne, zwrot uzyskany został na etapie postępowania podatkowego (ostateczną decyzję wydał Dyrektor Izby Administracji Skarbowej), nie było konieczne uruchamianie procedury sądowo-administracyjnej. Organ częściowo zgodził się z poglądami Kancelarii.
Autor

Bartosz Rodak

Adwokat. Doradca podatkowy. Menedżer ds. Compliance w Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy