Sprzedaż firmy

Podatkowe aspekty M&A

Zmiany w KSH – czyli o krótko o prawie holdingowym

13 października 2022 roku to data wejścia w życie zmiany Kodeksu spółek handlowych, której celem jest wprowadzenia regulacji poświęconej grupom spółek. W praktyce oznacza to wprowadzenie do porządku prawnego przepisów dotyczących tzw. prawa holdingowego. Wprowadzane do kodeksu zmiany przez niektórych komentatorów są określane jako największa zmiana KSH od momentu jego wejścia w życie. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z rewolucją?

Jak wszystkie „duże” zmiany również ta dotycząca prawa holdingowego potrzebuje czasu, aby móc ocenić jej walory i praktyczne zastosowanie. Niewątpliwie jednak nowelizacja daje realną szansę, aby spółki działające w ramach większych struktur podmiotów stały się nie tylko holdingami faktycznymi, ale również prawnymi.

Warto przypomnieć, że główne zmiany obejmą:
  • wprowadzenie do kodeksu pojęcia grupy spółek,
  • przyjęcie, że o uczestnictwie w grupie spółek musi zadecydować uprzednia uchwała oraz ujawnienie wzmianki w KRS,
  • wprowadzenie instytucji wiążących poleceń – uprawnienia spółki dominującej wobec spółki zależnej,
  • istotne zmiany dotyczą sposobu działania rad nadzorczych. Organ ten zostanie wyposażony w nowe kompetencje m.in. możliwość zatrudnienia doradcy rady nadzorczej.

Warto przyjrzeć się strukturze swoich spółek, aby móc skorzystać z ewentualnych rozwiązań wynikających z nowelizacji. W niektórych przypadkach skorzystanie z regulacji prawa holdingowego może spowodować uproszczenie zarządzania procesami w grupie spółek oraz przyczynić się do wzrostu płynności finansowej. Podkreślić należy również znaczenie wprowadzonej wraz z Polskim Ładem regulacji podatkowej dotyczącej polskiej spółki holdingowej. W niektórych przypadkach połączenie zalet prawa holdingowego oraz podatkowej regulacji dotyczącej polskiej spółki holdingowej może dać pozytywne rezultaty dla biznesu.

O zmianach pisaliśmy: https://firmabezryzyka.pl/o-czym-piszemy/m-a/prawo-holdingowe/
Autor

Anita Pardej

Radca prawny, Menedżer ds. Firm Rodzinnych w Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy