Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

KSeF – dalej niż bliżej – dlaczego podatkowa rewolucja przesuwa się w czasie i na jak długo?

KSeF to ogólnokrajowy program informatyczny, w którym przedsiębiorcy mogą wystawiać i otrzymywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane. Ma on zastąpić prawie w całości tradycyjne papierowe oraz elektroniczne faktury.

Obecnie korzystanie z tego systemu jest dobrowolne.

Od 1 lipca 2024 r. KSeF miał być obowiązkowy. Z wyjątkiem małych i średnich przedsiębiorstw zwolnionych z VAT, gdzie wprowadzenie tego systemu planowano na 01 stycznia 2025 r. Plany te okazały się jednak nieaktualne – o czym poinformował 19 stycznia 2024 r. Minister Finansów na zapowiadanym dzień wcześniej brifingu prasowym.

Minister wskazał na liczne błędy uniemożliwiające wprowadzenie systemu w pierwotnie wskazanym terminie, a które dotyczą:

  • kodu systemu;
  • funkcjonalności systemu;
  • wydajności systemu;
  • przepustowości systemu.

System jest potrzebny, ale w formie jaka zapewni sprawne korzystanie z niego, bez zagrożenia dla stabilności działań przedsiębiorców. W tym celu mają się również odbyć liczne konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców, przy wsparciu kampanii informacyjnej organów podatkowych. Ma być również przeprowadzony szczegółowy audyt systemu.

Nie ma wątpliwości – w opinii Ministra – iż system jest potrzebny i zostanie wprowadzony, jednak dokładna data będzie wskazana po otrzymaniu wyników audytu zewnętrznego. Stąd, w opinii Ministra w tym roku system nie wejdzie w życie.

Warto zatem wykorzystać dodatkowy czas na przygotowanie się do tego, co nieuniknione, testując system oraz dostosowując swoją strukturę do korzystania z niego.

Autor

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny. Menedżer Zespołu Postępowań w Mariański Group.
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również