Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe, Podatek dochodowy firm

Rewolucyjne zmiany w stawkach amortyzacji dla przedsiębiorców. Nowelizacja ustawy PIT.

Ostatnio została opublikowana nowelizacja ustawy PIT, w której przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z indywidualnych stawek amortyzacji, skracają okres amortyzacji do 5 oraz 10 lat dla nowo powstałych budowli oraz budynków i lokali niemieszkalnych położonych w gminach o wyższej niż przeciętna stopie bezrobocia.  Do tej porty co do zasady okres amortyzacji dla nowych nieruchomości wynosił 40 lat.

Znowelizowana ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2024r. oraz zakłada, że z możliwości przyspieszonej amortyzacji skorzystać będą mogli mikroprzedsiębiorcy, mali oraz średni przedsiębiorcy, gdy spełnione są jednocześnie dwa warunki:

 • Nieruchomość znajduje się na terenie powiatu, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju; oraz
 • Nieruchomość znajduje się na terenie gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin

Zgodnie z przepisem przejściowym, nowe regulacje będą miały zastosowanie do środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, w przypadku których po 31 grudnia 2023 r.:

 • nastąpiło uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę albo
 • upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu, albo
 • nastąpiło wprowadzenie po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli budowa tego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

 

 

Czyli nowa ulga znajdzie zastosowanie do nowych budynków wprowadzonych do ewidencji już w 2024 r.

 

 

Okres amortyzacji będzie zależeć od poziomu bezrobocia:
 • Od 120 proc. do 170 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji dla tego środa trwałego nie może być krótszy niż 10 lat;  

powyżej 170 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 5 lat.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, około połowa powiatów w Polsce będzie kwalifikować się do programu. Jeśli chodzi o województwo Łódzkie i Mazowieckie, preferencja obejmie następujące powiaty:

Powiaty w Łódzkim:
 • Kutnowski
 • Łaski
 • Opoczyński
 • Pajęczański
 • Piotrkowski
 • Poddębicki
 • Tomaszowski
 • Zduńskowolski
 • Dąbrowski
 • Limanowski
 • Nowosądecki
 • Olkuski
 • Tarnowski
Powiaty w Mazowieckim:
 • Białobrzeski
 • Ciechanowski
 • Garwoliński
 • Gostyniński
 • Kozienicki
 • Lipski
 • Makowski
 • Ostrołęcki
 • Ostrowski
 • Płocki
 • Płoński
 • Przasnyski
 • Przysuski
 • Pułtuski
 • Radomski
 • Sierpecki
 • Szydłowiecki
 • Zwoleński
 • Żuromiński
 • Żyrardowski
Miasta na prawach powiatu:
 • Ostrołęka
 • Radom

 

Autor

Hubert Ostrowski

Młodszy konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również