Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

Wakacje składkowe w końcu trafiły pod obrady rządu

Obiecywany od czasu trwania kampanii wyborczej projekt ustawy dotyczącej wakacji składkowych został dnia 19 marca 2024 r. skierowany został pod obrady rządu. Oznacza to, że obiecana przez koalicję rządową preferencja wreszcie doczekać się może realizacji. Premier Donald Tusk na konferencji prasowej przyznał, że już w tym roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wakacji składkowych - o ile wniosek zostanie złożony przed listopadem bieżącego roku. 

 

Założenia projektu ustawy były niejednokrotnie modyfikowane, szczególnie w zakresie definicji mikroprzedsiębiorcy. W obecnej formie wakacje składkowe przewidują zwolnienie przez miesiąc z wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne (a także Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy). Warto pamiętać, że wakacje składkowe będą dotyczyć tylko płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń do 10 pracowników - tym samym zwolnienie dotyczy także samozatrudnionych. Niezależenie od liczy pracowników, nie będą uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia przedsiębiorcy, którzy w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku przekroczyli równowartość 2 milionów euro przychodu z działalności gospodarczej.

 

Jednym z bardziej oczywistych kryteriów jest obowiązek podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Obecnie, kwestią sporną wewnątrz rządu jest sprawa uzupełniania z budżetu państwa ubytku w składkach na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Projekt ustawy, który trafił obecnie pod obrady rządu nie zawiera przepisów regulujących dofinansowanie tych strat.

 

 Będziemy na bieżąco monitorować te kwestie i weryfikować czy ustawa ma szansę wejść od 1 stycznia 2025 r.

Autor

Hubert Ostrowski

Młodszy konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również