Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

Amortyzacja budynków i lokali tylko do końca 2022 roku, czy na pewno…?

Amortyzacja m.in. budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. będzie możliwa jedynie do końca 2022 r. Tak wynika z uchwalonych przez Sejm przepisów wprowadzających Polski Ład (ustawa jest obecnie przedmiotem prac Senatu).

Ale czy rzeczywiście rok 2023 będzie rokiem, w którym właściciele budynków i lokali nie będą mogli dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy cofnąć się do przeszłości, a mianowicie do roku 2015. Wtedy Trybunał Konstytucyjny rozpoznał sprawę dotyczącą pozbawienia możliwości kontynuowania amortyzacji prawa użytkowania nieruchomości (wyrok z dnia 10 lutego 2015 r., sygn. akt P 10/11).

Trybunał Konstytucyjny uznał, za niekonstytucyjne pozbawienie podatników możliwości amortyzowania, wprowadzonego już do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych, składnika majątku. Wskazał on, że działanie takie jest niezgodnie z wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą ochrony interesów w toku.

Wskazany wyrok, w kontekście uchwalonych zmian, stanowił będzie mocny argument za kontynuowaniem amortyzacji budynków i lokali pomimo planowanych ograniczeń. Ważne jest przy tym to, aby działania mające na celu dalsze dokonywanie odpisów amortyzacyjnych podjąć bezpośrednio po wejściu przepisów wprowadzających te ograniczenia w życie.

Autor

Mariusz Miśkiewicz

Starszy konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również