Podatki

Bliski koniec karty podatkowej

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają działalność w oparciu o kartę podatkową, zobowiązani są co miesiąc opłacać stałą kwotę podatku do urzędu skarbowego. Kwota ta jest stosunkowo niska i nie zależy od osiąganego dochodu. Wysokość podatku zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby mieszkańców gminy, na której terenie jest prowadzona działalność oraz liczby zatrudnionych pracowników. Wybierając kartę podatkową jako formę rozliczeń, nie ma obowiązku prowadzenia księgowości ani składania tradycyjnej deklaracji PIT.

Likwidacja karty podatkowej od 2022 r.

Zgodnie z projektem ustawy wprowadzającej założenia tzw. Polskiego Ładu, zlikwidowana zostanie możliwość wyboru rozliczenia kartą podatkową dla przedsiębiorców, którzy zechcą wybrać tę formę opodatkowania po 1 stycznia 2022 r.

Podatnicy, którzy obecnie rozliczają się kartą podatkową, jak i ci którzy zamierzają przejść na taką formę opodatkowania, będą mogli to zrobić do 31 grudnia 2021 r. i wówczas pozostaną przy tej formie rozliczenia w zasadzie tak długo jak zechcą. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów: ,,opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku
o zastosowanie opodatkowania w tej formie”
.

Ponadto, wykluczeni zostaną również ci, którzy będą kontynuować rozliczenie kartą, ale
w kolejnych latach zdecydują się zmienić formę opodatkowania - np. jeśli podatnik płacący
w 2022 r. kartę przejdzie od 2023 r. na stawkę liniową 19 proc., to w jego przypadku powrót do karty podatkowej będzie niemożliwy.

Przyczyny likwidacji tej formy opodatkowania

Decyzja ustawodawcy o likwidacji tej formy opodatkowania najprawdopodobniej ma związek ze zmianą sposobu naliczania składki zdrowotnej. Polski Ład przewiduje, że wyniesie ona co do zasady 9 proc. dochodu podatnika, bez możliwości odjęcia od podatku 7,75 proc. podstawy tej składki. W przypadku karty podatkowej, gdzie podatek nie zależy ani od przychodu ani od dochodu, próba dopasowania tej formy opodatkowania do nowych rozwiązań byłaby niezwykle karkołomna, nie tylko dla ustawodawcy, ale przede wszystkim dla tych którzy korzystaliby z takich rozwiązań.

Specjalne zasady opłacania składki zdrowotnej dla karty podatkowej

Jednakże dla podatników, którzy pozostaną przy opodatkowaniu w formie karty, projekt ustawy przewiduje specjalne zasady płacenia składki zdrowotnej. Będą płacić 9 proc. od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, łącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

Autor

Martyna Derach

Konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również