Podatki

Estoński CIT

Czy podatek estoński pozwoli efektywnie zmniejszyć daninę solidarnościową wspólnikom spółek komandytowych?

[et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="3.22"][et_pb_row admin_label="row" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text admin_label="Text" _builder_version="4.4.2" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" hover_enabled="0"]

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie nowego rozwiązania dotyczącego opodatkowania zysków spółek akcyjnych i z o.o. opartego na tzw. modelu estońskim. Zakłada on brak opodatkowania spółek podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) pod warunkiem niewypłacania zysku w okresie 4 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 4 lata. Spółki, które wybiorą estoński wariant opodatkowania, nie będą musiały odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani sporządzać rozliczeń rocznych. Opodatkowanie nastąpi dopiero w momencie wypłaty zysku np. w formie dywidendy.

Ponieważ model estoński dotyczy spółek, których udziałowcami są osoby fizyczne warto się zastanowić, czy taki model będzie atrakcyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek komandytowych, w szczególności tych wspólników, którzy zobowiązani są również do zapłaty solidarnościowej. Czy podatek estoński będzie więc rozwiązaniem skłaniającym do przekształcenia spółek komandytowych w spółki kapitałowe?

Główne założenia proponowanego podatku estońskiego

Estoński CIT wiąże się z odejściem od tradycyjnej metody opodatkowania dochodu jako różnicy między przychodami i kosztami na rzecz nałożenia podatku od wypłacanego zysku. Przewidziano dwie stawki ryczałtu:

1) 15% podstawy opodatkowania w przypadku małego podatnika

2) 25% podstawy opodatkowania dla pozostałych podmiotów.

Projektowane przepisy przewidują możliwość obniżenia tych stawek o 5 pkt proc. w przypadku, gdy podatnik dokona wydatków na cele inwestycyjne wynoszących co najmniej 50% w okresie dwuletnim lub 110% w okresie czteroletnim.

Podatek CIT będzie jednak płatny dopiero w momencie wypłaty zysków. Dlatego podmioty reinwestujące swoje dochody uzyskają całkowite odroczenie zapłaty podatku do momentu wypłaty zysku.

Należy podkreślić, że proponowane rozwiązanie nie zmieni zasady podwójnego opodatkowania dochodu w spółce kapitałowej. Nadal spółka będzie musiała zapłacić podatek CIT (15% lub 25%), a wspólnicy 19% PIT od dywidendy. W projekcie przewidziano jednak możliwość odliczenia od podatku PIT od dywidendy części podatku (CIT) zapłaconego od wypłaconego zysku przez spółkę (odliczenie równowartości 41% podatku CIT w przypadku małych podatników i 37 % podatku CIT w przypadku pozostałych podatników).

Zasady opodatkowania wspólników spółek komandytowych

Zgodnie z przepisami ustaw podatkowych spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Oznacza to, że to wspólnicy spółki komandytowej płacą podatek dochodowy od zysków uzyskanych ze spółki. Przychody i koszty związane z działalnością spółki komandytowej wspólnicy powinni określać proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku spółki. A zatem każdy z nich oblicza odrębnie dochód z udziału w spółce i każdy samodzielnie od tego dochodu oblicza podatek dochodowy.

Wspólnik może wybrać dwie formy opodatkowania:

  • według skali podatkowej przy zastosowaniu stawek 17% i 32%, albo
  • według liniowej stawki podatkowej w wysokości 19%.

W przypadku podatników uzyskujących dochody przekraczające 1 mln złotych należy również pamiętać o daninie solidarnościowej, gdyż nadwyżkę uzyskanego dochodu ponad tę kwotę należy opodatkować stawką 4%.

Co się bardziej opłaca?

Porównania tych dwóch form opodatkowania najlepiej dokonać na przykładzie. Poniższy diagram przedstawia sytuację wspólnika spółki komandytowej uzyskującego dochód w wysokości 1,5 mln. złotych oraz cztery warianty opodatkowania tego samego zysku, ale w formie podatku estońskiego.

[/et_pb_text][et_pb_image src="http://firmabezryzyka.pl/wp-content/uploads/2020/09/ECIT_01.jpg" _builder_version="4.4.2" hover_enabled="0"][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version="4.4.2" hover_enabled="0"]

Jak widać przy zakładanym zysku wspólnika na poziomie 1,5 mln. zł wciąż najbardziej optymalną podatkowo formą prowadzenia działalności będzie spółka komandytowa przy założeniu wyboru 19% podatku liniowego. Nawet po uiszczeniu daniny solidarnościowej z wypłaconego zysku pozostanie netto 1,195 mln. złotych.

Najmniej korzystną formą opodatkowania będzie natomiast, w przypadku dochodów na poziomie 1,5 mln. złotych, podatek według skali podatkowej z dodatkowym obciążeniem w postaci daniny solidarnościowej. W takim przypadku z półtoramilionowego zysku pozostanie 1,012 mln. złotych. Oczywiście nadal najkorzystniejsze będzie opodatkowanie według skali zysku mieszącego się w granicach pierwszego progu podatkowego czyli do 85 528 zł., gdyż nie tylko zastosujemy jedynie stawkę 17% podatku PIT to oczywiście zysk taki nie będzie również podlegał daninie solidarnościowej.

Tymczasem jeśli spółka komandytowa zostałaby przekształcona w spółkę kapitałową opodatkowaną według podatku opartego o przedstawione założenia modelu estońskiego, to udziałowiec, po dwukrotnym opodatkowaniu zysku oraz mimo zastosowania częściowego odliczenia w podatku od dywidendy, uzyskałby zysk netto wąchający się w zależności od sytuacji od 1,050 mln. do 1,155 mln. złotych.

Jak zatem ocenić planowane wprowadzenie estońskiego modelu? Wydaje się, że nie będzie on konkurencją dla spółki komandytowej. Wybór 19% podatku liniowego dla opodatkowania zysków spółki będzie wciąż bardziej korzystny niż przekształcenie spółki w spółkę kapitałową i skorzystanie z modelu estońskiego. Wydaje się zatem, że projektodawcy powinni uatrakcyjnić proponowany model opodatkowania, który w końcu ma na celu nie tylko wprowadzenie ulgi podatkowej, ale również zachętę do inwestowania wypracowanych zysków. Aby uczynić go bardziej atrakcyjnym od opodatkowania zysków spółki komandytowej wystarczyłoby zwiększyć odliczenie od podatku od dywidend do np. 80 % z proponowanego 41%. W takim przypadku już przy dochodzie na poziomie 1,1 mln. zł opłacalniejszy byłby modle estoński. Przy 19% podatku liniowym i daninie solidarnościowej zysk netto wspólnika wyniósłby bowiem 887 tys. zł. natomiast, przy podstawowym modelu estońskim dla małego podatnika (15% ryczałt) zysk netto udziałowca wyniósłby 889 tys. zł.

Na razie pozostaje jednak korzystanie ze sprawdzonej formy jaką jest prowadzenie działalności poprzez spółkę komandytową i wybór opodatkowania 19% podatkiem liniowym.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Autor

Cezary Krysiak

Doradca podatkowy w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również