Podatki

Estymacje: Polski Ład a działalność gospodarcza – sprawdź czy zyskasz czy stracisz.

Założenia podatkowe Polskiego Ładu to obecnie najbardziej dyskutowany temat w środowisku podatkowym. Z jednej strony Polski Ład zakłada poprawę sytuacji osób o dochodach minimalnych (tj. podniesienie kwoty wolnej do 30.000 zł, czy zwiększenie progu podatkowego do 120.000 zł), co należy ocenić pozytywnie. Z drugiej strony jednak, można w nim dostrzec szereg zmian pogłębiających niesprawiedliwość systemu podatkowego, co w szczególności dotyczy zmian zasad rozliczania składki zdrowotnej.

Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie?

Przygotowaliśmy dla Państwa przykładowe estymacje pokazujące wpływ Polskiego Ładu na działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo dla osób zarabiających odpowiednio 10,000 i 20,000 zł miesięcznie. Takie osoby z pewnością negatywnie odczują Polski Ład we własnej kieszeni. Należy zauważyć, iż realizacja założeń Projektu Ustawy co do składki zdrowotnej to de facto nieformalna likwidacja podatku liniowego, o której rządzący nie wspominają. Po wprowadzeniu projektowanych zmian, przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowych zapłaci prawie 50% więcej danin.

Estymacje:

Przykład 1:

Przykład 2:

Przykład 3:

Autor

Magdalena Olszewska

Doradca podatkowy. Dyrektor Pionu Podatków w Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również