Podatki

Polski Ład

Jak Polski Ład wpłynie na koszty pracownicze ?

Grudniowe wynagrodzenie jeszcze w grudniu? Marzenie, zbędne ryzyko, czy szansa zysku?

Nowy Rok w większości kojarzy się z nowym początkiem. Niestety, ta zasada nie znajduje odzwierciedlenia w kwestiach podatkowych. Wraz z nadejściem 2022 roku i wejściem w życie Polskiego Ładu, nadejdzie kres możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Ta zmiana w większości wpłynie niekorzystnie na wynagrodzenia znacznej części pracowników. Firmy chcąc ich uchronić przed stratą, rozważają wcześniejszą wypłatę wynagrodzenia za grudzień 2021 r. do końca bieżącego roku, a nawet premii za 2021 r., które w praktyce najczęściej były rozliczane w kolejnym roku. Tylko do końca 2021 r. można bowiem odjąć od kwoty podatku 7,75 % podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Tym samym wypłata wynagrodzenia pracownikom i premii jeszcze w bieżącym roku będzie rozwiązaniem korzystnym.

Przesunięcie terminu wypłaty wynagrodzenia – pragmatyczne i zgodne z prawem

Aktualne ustawodawstwo nie zakazuje wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Warunkiem jest posiadanie przez pracodawcę odpowiednich środków finansowych, zapewniających mu płynność. Jeśli firma decyduje się na wcześniejsze przekazanie wynagrodzenia, może to uczynić zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie przelewu. Co więcej, ustawa o PIT jasno reguluje moment osiągnięcia zysków ze stosunku pracy, wskazując na chwilę pozostawania środków do dyspozycji pracownika. Nie ma przy tym znaczenia, za jaki okres pracownik uzyskał wynagrodzenie.

Zagrożenie problemami technicznymi, z którymi przyjdzie się zmierzyć pracodawcom po wejściu w życie Polskiego Ładu, tym bardziej uzasadniać może decyzję o wypłacie wynagrodzenia lub premii za kolejny rok jeszcze w grudniu. Dostosowanie systemów kadrowo – płacowych do nowych okoliczności, stawek podatkowych i wprowadzanie skomplikowanych wzorów, może skutecznie utrudnić terminowe naliczenie wynagrodzenia w styczniu 2022 r. Przestrzegamy jednak przed nadużywaniem tej możliwości. Należy ostrożnie decydować o wypłacie wynagrodzenia za więcej niż jeden miesiąc kolejnego roku, by organy podatkowe nie doszukiwały się w działaniu firm cech schematu podatkowego. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Czy  Polski Ład może obniżyć wynagrodzenia?

Najszumniej powtarzaną w mediach wiadomością, jest informacja o podniesieniu do 30.000 zł kwoty wolnej od podatku i progu skali podatkowej z 85.528 zł do 120.000 zł. Skąd zatem możliwość strat? Właśnie z powodu wspomnianego wykluczenia możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Choć przewidziana została ulga dla klasy średniej – czyli zdaniem rządzących – osób zarabiających od 68.412 zł do 133.692 zł rocznie, to większość zatrudnionych straci na zakładanych zmianach. Co więcej, zarabiających więcej, czeka też zapłata wyższego podatku dochodowego. Korzyści płynące z podniesionego II progu podatkowego, zniweluje brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej.

W zależności od wysokości otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenia przez pracownika, opłacalne może okazać się otrzymanie styczniowej pensji, a nawet premii za 2022 r. jeszcze w grudniu. Wszystko zależy od tego, czy pracownik otrzymując „podwójne” wynagrodzenie w 2021 r., przekroczy 85.528 zł dochodu w skali roku i jeszcze na gruncie obecnych przepisów, będzie zmuszony do zapłacenia 32% podatku PIT od nadwyżki ponad tę kwotę. Na pocieszenie pozostaje jednak fakt, iż w 2021 roku przysługuje jeszcze pracownikowi możliwość odliczenia składki zdrowotnej.

Składkę za grudzień przedsiębiorcy można zapłacić w grudniu

Również przedsiębiorcy, chcący odliczyć od podatku zapłaconą przez siebie składkę zdrowotną za grudzień 2021 r. nie muszą czekać z jej uregulowaniem do stycznia. W związku z tym, iż przepisy przewidują maksymalne terminy do złożenia dokumentów rozliczeniowych i opłacenia składek, nie ma przeszkód, by uiścić je wcześniej. Warunkiem jest zapłacenie wszystkich należnych składek (a nie tylko składki zdrowotnej) i oczywiście brak zaległości za wcześniejsze okresy.

Autor

Beata Dobrowolska

Adwokat w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również