Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

Jaką formę opodatkowania wybrać po Polskim Ładzie?

Pomysły twórców Polskiego Ładu w zakresie zmiany podatków dochodowych nie zostały przychylnie odebrane przez przedsiębiorców, którzy w zależności od wybranej formy opodatkowania i osiąganych dochodów mogą płacić wyższe podatki. Poniżej analizujemy w jaki sposób może zmieniać się wysokość opodatkowania w zależności od formy opodatkowania.

Co ma się zmienić i kiedy?

Zgodnie z zapowiedziami przedstawionymi w Polskim Ładzie, podwyższona ma zostać kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych, drugi próg podatkowy zostanie podniesiony do 120 tysięcy złotych oraz zostaną wprowadzone kolejne ulgi podatkowe (ulga na automatyzację i robotyzację) i rozszerzone już istniejące (ulga B+R, czy IP Box). To są dobre wiadomości. Przechodząc do tych gorszych wiadomości, Polski Ład wprowadza rewolucję w rozliczaniu składki zdrowotnej. Składka zdrowotna w wysokości 9% będzie płacona bowiem od podstawy opodatkowania, a także nie będzie możliwe odliczenie składki od podatku.

Jak stwierdzili rządzący, pierwsze projekty ustaw mają pojawić się jeszcze w czerwcu bieżącego roku, a mają być one przedmiotem prac w Sejmie i Senacie we wrześniu i październiku. Ustawy mają zostać podpisane przez Prezydenta w listopadzie 2021 r. i wejść w życie w styczniu 2022 r.

Zaproponowany szeroki zakres zmian oraz ich potencjalne wejście w życie już od kolejnego roku kalendarzowego powoduje, że przedsiębiorcy nie mają wiele czasu na przystosowanie się do zmian. Im wcześniej zostaną podjęte odpowiednie kroki, tym większa szansa na wykluczenie lub przynajmniej minimalizowanie strat.

Jaka formę opodatkowania jest najkorzystniejsza?

Jak wskazano wyżej, efektywna stawka opodatkowania zależy nie tylko od wielkości osiąganych przychodów, ale także wybranej formy opodatkowania. Znaczenie będzie miał nie tylko status małego podatnika CIT dla spółki prowadzącej działalność gospodarczą, ale także konieczność uiszczenia daniny solidarnościowej dla osób fizycznych. Poniższa tabela prezentuje wpływ zmian Polskiego Ładu na opodatkowanie przedsiębiorców w zależności od osiąganych przychodów.

Poziom opodatkowania zależał będzie także od wybranego sposobu prowadzenia działalności. Przykładowo, w przypadku osiągania miesięcznego dochodu w wysokości 10.000 zł, efektywne opodatkowanie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wyniesie nawet 35,74%, a przypadku opodatkowania wg. skali podatkowej – 34%. Z wyliczeń wynika również, że udziałowiec spółki z o.o. będącej małym podatnikiem zapłaciłby efektywnie podatek według stawki 26,29%, podczas gdy udziałowiec dużego podatnika 34,39%.

Nieco inaczej ma się sytuacja w przypadku osiągania wyższego dochodu, np. w wysokości 4 000 000 zł miesięcznie. Uwzględniając daninę solidarnościową oraz wybór opodatkowania liniowego, efektywna stawka opodatkowania dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą osiągnie 31%. Dla porównania, wysokość opodatkowania dla udziałowca małego podatnika wyniosłaby 26,29%, a dla udziałowca dużego podatnika 34,39%.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Jak wynika z powyższego zestawienia, co do zasady najkorzystniejszym podatkowo rozwiązaniem mógłby być status udziałowca małego podatnika CIT. Należy jednak podkreślić, że nie dla każdego taka forma opodatkowania może być korzystna, np. z uwagi na możliwość wybrania zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku większych podmiotów, efektywniejszym podatkowo rozwiązaniem może być dywersyfikacja działalności poszczególnych podmiotów z grupy.

Jak wynika z powyższego, wejście w życie Polskiego Ładu może wywoływać ból głowy wśród przedsiębiorców chcących optymalizować wysokość płaconych podatków. Wybranie optymalnej formy opodatkowania do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej może być natomiast zadaniem zbyt skomplikowanym dla większości przedsiębiorców, jako wymagającej dużej wiedzy podatkowej i prawnej. W związku z powyższym, zachęcamy do skorzystania z usług doświadczonych doradców podatkowych z Kancelarii Mariański Group, którzy pomogą wybrać najlepszą formę opodatkowania, dopasowaną do Twojej firmy.

Autor

Łukasz Porada

Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również