Podatki

Estoński CIT

Nie od każdego zysku zapłacisz podatek! Estoński CIT daje dużą swobodę w kształtowaniu obowiązku podatkowego.

Dla kogo estoński CIT?

Estoński CIT to sposób rozliczenia podatku, który stanowi ciekawą alternatywę dla CIT rozliczanego przy zastosowaniu stawki 9 bądź 19%. Zwłaszcza dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych.

Jest to także ciekawe rozwiązanie z punktu widzenia komandytariuszy spółki komandytowej i akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Ta forma opodatkowania może być także interesująca dla wspólników spółek jawnych jak i komplementariuszy spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych, którzy chcieliby ograniczyć ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nie każda, jednak, struktura udziałowa oraz majątkowa spółki pozwala na bezpośrednie implementowanie podatku estońskiego. Dlatego przed wprowadzeniem estońskiego CIT niezbędne jest dokonanie badania, które pozwoli ustalić, czy spółka w obecnym kształcie może zostać estońskim podatnikiem, a jeżeli nie, to jakie działania należy podjąć, aby z tego rozwiązania mogła skorzystać.

Ale co z tym zyskiem…?!

Samo wypracowanie zysku, w odróżnieniu od opodatkowania na zasadach ogólnych, nie skutkuje – w trakcie roku podatkowego – obowiązkiem zapłacenia zaliczek na podatek. Osiągnięcie zysku nie powoduje także konieczności zapłacenia podatku po zakończeniu roku podatkowego.

Co ważne, środki zaoszczędzone w ten sposób spółka może – co do zasady – przeznaczyć na dowolny cel związany z jej działalnością. Albo po prostu akumulować i dokonać jego wypłaty na rzecz jej właścicieli.

Swoboda… i to w podatkach?!

Estoński CIT to jednak nie brak jakiegokolwiek opodatkowania. Obowiązek zapłaty podatku – w modelowym ujęciu – związany jest z wypłatą zysku (dywidendy) przez spółkę do jej udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników. Co oznacza, że dopóki nie zapadnie decyzja o jego wypłacie dopóty – co do zasady – nie powstanie obowiązek zapłaty podatku. Przy czym decyzja ta może zostać podjęta w dowolnym czasie.

Ile można zyskać na estońskim CIT?

750.000 zł a nawet 800.000 zł tyle może otrzymać udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik z 1.000.000 zł zysku wypracowanego przez spółkę estońską.

Efektywne opodatkowanie zysku spółki estońskiej w porównaniu np. do wypłaty zysku ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opodatkowanej na zasadach ogólnych – w zależności od zastosowanej stawki podatku – wynosi 20% do 26% w spółce opodatkowanej stawką 9% oraz 25% do 34% w spółce opodatkowanej stawką 19%.

Główne zalety estońskiego CIT

Estoński CIT to:

  • odroczenie momentu zapłaty podatku do czasu podjęcia uchwały o wypłacie zysku,
  • brak obowiązku wpłacania zaliczek na CIT w trakcie roku podatkowego,
  • brak obowiązku płacenia CIT po upływie roku podatkowego,
  • uproszczona ewidencja, która prowadzona jest jedynie w oparciu o księgi rachunkowe.

Czy warto?

Estoński CIT, przy wszystkich jego zaletach, wymaga zawsze rozważenia za i przeciw jego wprowadzenia. Dokonując oceny opłacalności jego wdrożenia trzeba mieć na względzie uwarunkowania biznesowe, a przede wszystkim cele jakie stawianie są przed spółką. Nie zmienia to jednak faktu, że estoński CIT jest rozwiązaniem korzystnym dla podatników i wartym rozważenia.  

Autor

Prof. Adam Mariański

Adwokat. Doradca podatkowy. Partner Zarządzający w Mariański Group.
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również