Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe, Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Nowe uproszczenia w VAT – zapowiedź tzw. SLIM VAT

[et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="3.22"][et_pb_row admin_label="row" _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text admin_label="Text" _builder_version="4.4.2" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" hover_enabled="0"]

16 lipca Ministerstwo Finansów zapowiedziało kolejne zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług. Obejmuje je tzw. pakiet SLIM VAT, którego celem jest uproszczenie i „uszczuplenie” regulacji dotyczących VAT. Zmiany przewidziano w sześciu obszarach.”

Faktury korygujące

W przypadku faktur korygujących in-minus przewiduje się zniesienie warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. W związku z powyższym podatnik będzie mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej (a nie uzyskania potwierdzenia, jak obecnie). Warunkiem jest, by z posiadanej przez niego dokumentacji wynikało, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

W przypadku faktur korygujących in-plus Ministerstwo zapowiedziało wprowadzenie przepisów, mających uregulować w należyty sposób rozliczania faktur korygujących, które zwiększają podstawę opodatkowania. Jak dotąd, wobec braku takiej regulacji, kwestia ta rozstrzygana była przez orzecznictwo i mogła w praktyce budzić wątpliwości podatników. Wskazano, że rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

0% w eksporcie przez 6 miesięcy

Drugim obszarem zmian jest eksport towarów. Zapowiedzi dotyczą wydłużenia terminu wywozu towarów wymaganego dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie. Obecnie termin ten wynosi 2 miesiące, zgodnie z zapowiedzią ma zostać wydłużony do 6 miesięcy. Przekroczenie tego terminu wymagać będzie dokonania korekty zaliczki ze stawki 0% do stawki 23%. Oznacza to zatem wydłużenie terminu neutralności zaliczek w eksporcie.

Odliczenie VAT w imporcie

Wydłużeniu do czterech miesięcy ma ulec także termin na dokonanie odliczenia VAT naliczonego na bieżąco. Obecnie wynosi on trzy miesiące, a po jego przekroczeniu podatnik musi dokonać korekty wcześniejszej deklaracji. Celem tej zmiany jest zredukowanie ilości dokonywanych korekt deklaracji VAT.

Kursy walut

Pakiet SLIM VAT przewiduje również wprowadzenie możliwości wybrania dla potrzeb VAT zasad przeliczania kursu walut stosowanych przy przeliczaniu walut na potrzeby podatków dochodowych. Obecnie częstym problemem podatników jest konieczność stosowania w zakresie jednej transakcji przy rozliczaniu poszczególnych podatków kursów z różnych dni. Możliwość stosowania ujednoliconego kursu bez wątpienia stanowić będzie udogodnienie nie tylko ze względów rachunkowych, ale pozwoli również na wybranie kursu bardziej korzystnego dla podatnika. Zgodnie z zapowiedzią, ministerstwo nie planuje bowiem odgórnego ujednolicania sposobu przeliczania kursów w VAT i podatkach dochodowych, a jedynie możliwość zastosowania kursu z PIT lub CIT na potrzeby VAT, pozostawiając podatnikowi w tej kwestii wybór.

Usługi noclegowe

W pakiecie przewidziano również wprowadzenie możliwości odliczenia VAT z faktur za nabycie usług noclegowych na rzecz klienta biznesowego w celu ich odsprzedaży. Obecnie nie ma możliwości ich odliczenia, nawet gdy podatnik zrefakturuje tę usługę na kontrahenta. Zgodnie z zapowiedzią, po dokonaniu refaktury dokonanie odliczenia z tego tytułu będzie możliwe.

Prezenty o małej wartości

Ostatni obszar przewidzianych zmian dotyczy podwyższenia do 20 zł maksymalnej kwoty tzw. prezentów o małej wartości, od których nie trzeba odprowadzać VAT. Obecnie limit ten wynosi 10 zł. Wartość ta dotyczy prezentów przekazywanych określonej osobie w ciągu całego roku podatkowego.

Nie ulega natomiast zmianie drugi, wynoszący 100 zł próg, przewidziany dla przypadków, gdy podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych osób.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version="4.4.2" background_color="#FFCC00" custom_margin="-20px||||false|false" custom_padding="30px|30px|30px|30px|false|false" hover_enabled="0"]

Pakiet SLIM VAT to szereg drobnych ułatwień, które w niektórych przypadkach powinny wpłynąć pozytywnie na sytuację podatników. Ustawodawca deklaruje, że dostrzega potrzebę dalszego reformowania i upraszczania regulacji dotyczących podatku VAT i zapowiada, że opisywany tutaj „SLIM VAT” to jeden z kilku nadchodzących pakietów zmian mających uprościć podatek od towarów i usług. Na chwilę obecną nie pojawił się jeszcze projekt ustawy wprowadzającej opisywane nowości. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, zmiany mają wejść jednak w życie na początku przyszłego roku.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Autor

Patryk Dunajski

Młodszy konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również