Podatki

Obniżka, czyli podwyżka. Jak rosną obciążenia dla lekarzy, informatyków i inżynierów?

W poprzedniej analizie wskazywaliśmy już, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest opłacalny dla osób prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą. Jedynie dla osób nieponoszących istotnych kosztów uzyskania przychodów. Przede wszystkim dotyczyć to będzie osób samozatrudnionych, prowadzących działalność usługową niewiążącą się z istotnymi kosztami (lekarze, pracownicy służby zdrowia, informatycy, inżynierowie). Związane jest to przede wszystkim z bardzo wysoko określonymi stawkami tego podatku, które są obliczane do przychodu.

Zgodnie z zapowiedziami obniżono stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla wybranych grup zawodowych. Nie można przy tym ustalić, w jaki sposób wybrano rodzaje działalności, których dotyczy obniżka stawki podatku.

Dotyczy to m.in.:

1) 14 % (zamiast 17 %) przychodów ze świadczenia usług:

a) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),

b) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),

c) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

2) 12 % (zamiast 15%) przychodów ze świadczenia usług:

a) związanych z wydawaniem pakietów:

– gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

– oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

– oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

czy wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Obniżka jest jednak iluzoryczna, albowiem jednocześnie rośnie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jak już wskazywaliśmy, od 2022 r. stawki te mają wzrosnąć o 1/3. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stanowi miesięczny przychód z działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu. Od tak ustalonej podstawy składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów.

Przykładowo łączne obciążenie wyniesie:

A) 14 % +4,66% NFZ = 18,66% dla usług w zakresie ochrony zdrowia, architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych,

B) 12% +4% NFZ = 16% dla usług informatycznych.

Dla grupy A zamiast  obciążenia w 2021 r. - 17% + 381,81 NFZ, wyniesie w 2022 r. 18,6%, a dla grupy B zamiast obciążenia w 2021 r. - 15% + 381,81 NFZ, wyniesie w 2022 r. 16%. Przy wyższych dochodach oznacza to oznacza to wzrost obciążenia, chociaż nie tak znaczący jak dla innych grup podatników, w stosunku do których nie obniżono stawek ryczałtu.

Niżej wymienione w punktach a), b) i c) - obecnie stawka 15% - dla innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. n, p, w ustawy o zryczałtowanym…


Autor

Prof. Adam Mariański

Adwokat. Doradca podatkowy. Partner Zarządzający w Mariański Group.
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również