Podatki

Ceny transferowe

Opublikowano objaśnienia dotyczące cen transferowych

Jeszcze przed świętami wielkanocnymi (2 kwietnia 2021 r.) Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące dwóch zagadnień związanych z cenami transferowymi. Pierwsze z nich dotyczy metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, a drugie korekty cen transferowych.  

Objaśnienia dotyczące metody porównywalnej ceny niekontrolowanej

  Artykuł 11d ustawy o CIT (oraz art. 23p ustawy o PIT) przewiduje pięć weryfikacji cen transferowych, z czego pierwszą jest metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN). Przygotowane objaśnienia mają na celu wyjaśnienie metodyki stosowania tej metody, przesłanki jej stosowania, takie jak fizyczna tożsamość porównywanych dóbr czy usług, różnice w jakości i ilości sprzedawanych dóbr. Ponadto wyjaśniono kwestie takie jak warianty PCN, porównanie PCN z innymi metodami, trudności w jej stosowaniu czy przykład zastosowania PCN. Twórcy objaśnień podkreślili, że każdorazowo dokonuje się wyboru metody, uwzględniając warunki, jakie zostały ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zastrzeżono również, że stosowanie korekt porównywalności jest uzasadnione jedynie w przypadku, gdy prowadzi do uzyskania wyższego stopnia porównywalności danych. Jeżeli dokonanie racjonalnej korekty eliminującej różnice nie jest możliwe lub gdy korekta nie zwiększa wiarygodności wyników, należy rozważyć zmianę metody weryfikacji ceny transferowej lub dokonanie ponownego doboru próby. Pełny tekst Objaśnień znajduje się tutaj.

Objaśnienia dotyczące korekty cen transferowych

  Opublikowane także objaśnienia dotyczące korekty cen transferowych. Przepisy ustaw o podatkach dochodowych przewidują w określonych przypadkach dokonanie korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów. Celem korekty jest dostosowanie cen transferowych do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej, gdy mimo chęci dochowania zasady ceny transferowej, nie jest ona rynkowa. W objaśnieniach wyjaśniono poszczególne przesłanki dokonania korekty cen transferowych, konsekwencje ich spełniania/niespełniania, częstotliwość dokonywania korekty, jej dokumentowanie, czy zagadnienia intertemporalne. Jak wskazuje samo Ministerstwo Finansów, Objaśnienia mają usuwać zgłaszane przez przedsiębiorców niewiadome i zwiększyć bezpieczeństwo firm dokonujących korekty cen transferowych. Mają stanowić rozwiązanie kompromisowe, które bierze pod uwagę nie tylko stanowisko orzecznictwa i doktryny prawa, ale również racje i opinie wyrażane przez biznes w toku konsultacji podatkowych. Pełny tekst Objaśnień znajduje się tutaj.

Czy Objaśnienia pomogą przedsiębiorcom?

  Jak wynika z treści Objaśnień, wiele kwestii podnoszonych przez przedsiębiorców jako wątpliwe zostały przez Ministerstwo Finansów rozjaśnione.  Nie zmienia to jednak faktu, że przepisy dotyczące cen transferowych są bardzo skomplikowane, a ich stosowanie zależy od okoliczności danej transakcji. Wielokrotnie w treści Objaśnień wskazuje się, że rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i okoliczności transakcji warunkują ceny transferowe, a w konsekwencji zasady jej ustalania należy każdorazowo ustalać. W związku z tym przedsiębiorcy powinni być w dalszym ciągu wyczuleni na przepisy o cenach transferowych. W każdym przypadku zachęcamy do skorzystania z usług doświadczonych doradców podatkowych z Kancelarii Mariański Group, którzy pomogą wybrać najlepszą drogę postępowania i wyegzekwować prawa podatników.  
Autor

Łukasz Porada

Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również