Podatki

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Podatnik CIT od 2021 roku, co ze strategią podatkową?

Miło nam poinformować, że nasi Klienci cały czas uzyskują pozytywne interpretacje podatkowe, zgodnie z którymi, będą obowiązani ujawnić strategię podatkową dopiero z końcem 2022 r. Cieszy nas, że interpretacje te zapadają przy pełnej aprobacie naszego stanowiska, zgodnie z którym podmioty podlegające pod CIT dopiero od 2021 r. będą zobowiązane stworzyć strategię z końcem bieżącego roku, a nie jak początkowo chciało Ministerstwo Finansów do końca 2021 r.

Wątpliwości w samym Ministerstwie Finansów

Właściwe przepisy w określonych wypadkach przewidują obowiązek stworzenia strategii podatkowej dla pewnych podmiotów. W tym zakresie brak jest jakiegokolwiek rozróżnienia na spółki, które były CIT-owcami przed 2021 rokiem, oraz na takiej, które dopiero od  roku 2021 zaczęły podlegać pod CIT. Minister Finansów prezentował stanowisko, zgodnie z którym podmiot, będący podatnikiem CIT od 2021 r. powinien z końcem już tego roku (tj. 2021) sporządzić i ujawnić strategię podatkową. Szereg naszych Klientów, nie godziło się z taką interpretacją przepisów i zdecydowało się uzyskać indywidualną interpretację podatkową. Potwierdzającą ich odrębny sposób rozumowania tak, by jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przecina spór w kwestii terminu

Zgodnie z coraz liczniej zapadającymi interpretacjami indywidualnymi, podmiot, który stał się podatnikiem CIT dopiero od 1 maja 2021 r., nie będzie obowiązany do sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej do 31 grudnia 2021 r., pomimo że wartość przychodu uzyskana przez niego w poprzednim roku przekroczyła równowartość 50 mln euro. Wynika to z prostej przyczyny – podmiot ten nie był wówczas podatnikiem CIT. Dlatego też pierwszym rokiem podatkowym będzie dla niego rok 2021 i tym samym będzie on miał, przy założeniu, że spełnione zostaną określone warunki wynikające z ustawy o CIT, obowiązek przygotowania i złożenia informacji o realizacji strategii podatkowej w terminie do 31 grudnia 2022 r.

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego

Indywidualne interpretacje podatkowe są doskonałym instrumentem, za pomocą których podatnik może potwierdzić prawidłowość swojego postępowania w zakresie obowiązków podatkowych. Jej uzyskanie jest stosunkowo tanie (niska opłata), jednak warto skorzystać przy formułowaniu wniosku o jej wydanie z pomocy profesjonalisty. Przeanalizuje on właściwe przepisy prawa i pomoże prawidłowo sformułować wniosek, którego kluczową składową jest własne stanowisko wnioskodawcy. Im lepiej będzie ono napisane, z przytoczeniem spójnej argumentacji, tym większa szansa na jej zaakceptowanie przez organ interpretacyjny.

Autor

Dawid Tomaszewski

Radca prawny w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również