Podatki

Estymacje: Polski Ład a przychody z różnych źródeł – pogłębienie niesprawiedliwego opodatkowania umowy o pracę.

Założenia podatkowe Polskiego Ładu to obecnie najbardziej dyskutowany temat w środowisku podatkowym. Z jednej strony Polski Ład zakłada poprawę sytuacji osób o dochodach minimalnych (tj. podniesienie kwoty wolnej do 30.000 zł, czy zwiększenie progu podatkowego do 120.000 zł), co należy ocenić pozytywnie. Z drugiej strony jednak, można w nim dostrzec szereg zmian pogłębiających niesprawiedliwość systemu podatkowego, co w szczególności dotyczy zmian zasad rozliczania składki zdrowotnej.

Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie?

Przygotowaliśmy dla Państwa przykładowe estymacje pokazujące wpływ Polskiego Ładu na opodatkowanie umowy o pracę w porównaniu z innymi źródłami przychodu. Jak można zauważyć, w większości przypadków opodatkowanie umowy o pracę jest stosunkowo wyższe. Świadczy to o dyskryminacyjnym traktowaniu przychodów osiąganych przez pracowników. Polski Ład dodatkowo zwiększa tę niesprawiedliwość.

Estymacje:

Przykład 1:

Przykład 2:

Autor

Magdalena Olszewska

Doradca podatkowy. Dyrektor Pionu Podatków w Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również