Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

Polski Ład. Nowe rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw - grupy VAT

Polski Ład to szeroki program reform społecznych i gospodarczych. Z perspektywy podatkowej kojarzony jest głównie z podwyższeniem obciążeń publiczno-prawnych. W szczególności poprzez likwidację zryczałtowanej składki zdrowotnej i zastąpienie jej składką 9% kalkulowaną od podstawy opodatkowania bez możliwości odliczenia od podatku. Z drugiej strony Polski Ład zawiera również propozycje obniżenia niektórych zobowiązań publiczno-prawnych (np. podwyższenie kwoty wolnej od podatku). Wprowadza szereg ulg dla innowacyjnych przedsiębiorców (np. ulga na prototypy czy ulga na automatyzację i robotyzację produkcji), a także zawiera inne propozycje nowych rozwiązań systemowych dla dużych przedsiębiorstw.

W ramach dwóch kolejnych wpisów na naszym blogu omówimy tę ostatnią kategorię proponowanych zmian w świetle propozycji dotyczących podatku VAT tj. grup VAT oraz opcji opodatkowania VAT instytucji finansowych (w kolejnym wpisie).

MOŻLIWOŚĆ ROZLICZANIA PODATKU VAT W RAMACH GRUP VAT

Podatkowe grupy kapitałowe (PGK) funkcjonują w Polsce od wielu lat i umożliwiają spółkom należącym do takich grup wspólne rozliczanie podatku CIT. Niemniej jednak, pomimo wspólnego rozliczania podatku CIT, aktualnie każda ze spółek musi niezależnie rozliczyć podatek VAT. Polski Ład przewiduje jednak zmianę w tym zakresie.

Twórcy Polskiego Ładu postawili sobie w tym zakresie za cel dorównanie do standardów europejskich i uproszczenie rozliczeń VAT dla spółek należących do PGK. Skoro bowiem dopuszczalne jest wspólne rozliczenie podatku CIT, to dlaczego z kolei komplikować rozliczenia VAT i kontynuować niezależne rozliczenia spółek w tym zakresie. Takie rozwiązanie jest znane w Europie i szeroko stosowane.

Na czym to polega?

Przyglądając się temu pomysłowi od strony praktycznej, ma on polegać na tym, że powiązane ze sobą spółki będą mogły zarejestrować się dla celów rozliczania podatków (CIT i VAT) jako jedna całość. Wówczas zarówno podatek CIT, jak i podatek VAT, będą rozliczane przez jedną z tych spółek wspólnie dla wszystkich należących do grupy, natomiast pozostałe spółki nie będą zobowiązane do rozliczeń podatkowych z tytułu tych podatków.

Dodatkowo, spółki należące do PGK nie będą musiały rozliczać podatku VAT również w transakcjach dokonywanych w ramach grupy, w tym wystawiać sobie wzajemnie faktur − rozliczenia te będą traktowane jako tzw. rozliczenia wewnątrzgrupowe (podobnie jak w przypadku rozliczeń oddziału z centralą).

Warunki dla PGK VAT vs. PGK CIT

Zgodnie z zapowiedzą twórców Polskiego Ładu, zakładanie podatkowych grup kapitałowych ma być prostsze i bardziej dostępne dla szerszego grona przedsiębiorców. W podatkowych grupach kapitałowych VAT nie będzie limitu minimalnej wysokości kapitału zakładowego (w przeciwieństwie do grup kapitałowych w CIT – obecnie przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek nie może być niższy niż 500 000 zł. Dodatkowo, w podatkowych grupach kapitałowych VAT zmniejszone zostanie kryterium udziałowe do 50% (w przeciwieństwie do grup kapitałowych w CIT – obecnie 75%).

Proponowane zmiany to spore uproszczenie formalizmów związanych z rozliczaniem podatku VAT, które powinno zmniejszyć koszty związane z dopełnieniem kwestii compliance grup kapitałowych działających w Polsce. Z drugiej jednak strony, nowe podejście do wspólnego rozliczania VAT może generować nowe, dotychczas nieznane problemy, na które też będzie trzeba się przygotować.

Autor

Wojciech Słapczyński

Associate w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również