Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

Polski Ład, nowe ulgi

Ogłoszony 15 maja 2021 r. program reform społecznych i gospodarczych przez większość przedsiębiorców kojarzony jest przede wszystkim z likwidacją zryczałtowanej składki zdrowotnej, a co za tym idzie ze znacznym podwyższeniem obciążeń publiczno-prawnych. Jednak nowy Polski Ład to nie tylko podwyżki. Planowane zmiany zakładają wprowadzenie licznych ulg, z których skorzystają zarówno mali jak i duzi przedsiębiorcy.  Co przewidziano w programie? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie Państwo poniżej:  

Ulga na prototypy

  Konstrukcja prototypu to często bardzo kosztowna, acz niezbędny warunek komercjalizacji produktu. Poza ich zaliczeniem w KUP, wartość odliczenia nie mogłaby przekraczać 30% poniesionych kosztów oraz nie więcej niż 10% dochodu z działalności gospodarczej. Chodzi o wydatki na certyfikaty, testy, wprowadzenie na rynek.  

Ulga na automatyzację i robotyzację produkcji

  Ulga ta ma pobudzić przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe. Poza zaliczeniem w koszty uzyskania przychodu (KUP), miałaby ona polegać na ponownym odliczeniu kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami na robotyzację, które będzie można potrącić w wysokości 50% kosztów. Takimi kosztami miałyby być np. koszty robotów przemysłowych, ale także wydatki na ich instalacje, przeszkolenie pracowników.  

Podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej

  W Polskim Ładzie zastrzeżono, że choć nie jest możliwe bezpośrednie wsparcie ekspansji polskich firm zagranicę, to system podatkowy mógłby uwzględniać wiele kosztów pośrednich tak, aby firmy mogły się rozwijać na zagranicznych rynkach.  

Ulga na IPO

  Nowa ulga ma wpłynąć na zmniejszenie kosztów wejścia na giełdę, jako że podmioty działające na tym ryku stanowią trzon krajowej gospodarki.  

Symultaniczna ulga IP BOX i B+R

  Wsparcie działalność innowacyjnej musi przekładać się na możliwość jednoczesnego wykorzystania preferencji podatkowych na kolejnych etapach procesu. Teraz są to rozwiązania alternatywne, a będzie można z nich korzystać łącznie. Na początku inwestycji będzie udoskonalona ulga B+R (podwójne zaliczenie wydatków na B+R w KUP). A na końcu 5% podatek ze sprzedaży finalnego produktu.  

Wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników

  W tym punkcie proponuje się odliczanie od podatku kosztu zatrudnianych naukowców, co z kolei nawiązuje do konstrukcji stosowanej we Włoszech. Może chodzić o pracowników bezpośrednio zaangażowanych wyłącznie w prace B+R, mających tytuł doktora, magistra lub inżyniera w określonych dziedzinach, których główne zadania w zakresie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych u podatnika wymagają wiedzy technicznej i doświadczenia. Jednocześnie proponowano, aby nie mogli z tego skorzystać zarabiający więcej niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, ale będzie można zaliczać do 150% wydatków.  

Ulga konsolidacyjna

  Kolejną ulgą przewidzianą w Polskim ładzie jest ulga konsolidacyjna, która skierowana będzie do podmiotów dążących do konsolidacji i zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Ulga ta będzie wprowadzona na gruncie podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Na razie nie wiadomo, czy będą nią objęte tylko konsolidacje z udziałem spółek kapitałowych czy też objęte CIT spółki komandytowe i komandytowo akcyjne.  
Autor

Konrad Dura

Doradca podatkowy. Menedżer ds. Zespołu Doradztwa Podatkowego w Mariański Group.
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również