Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

Polski Ład. Nowe rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw - opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych

Poniższy wpis jest kontynuacją omówienia proponowanych zmian przewidzianych w Polskim Ładzie dotyczących podatku VAT tj. grup VAT oraz opcji opodatkowania VAT instytucji finansowych (poniżej).

MOŻLIWOŚĆ WYBORU OPODATKOWANIA VAT DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Jak jest teraz?

Aktualnie większość usług finansowych świadczonych przez instytucje finansowe korzysta ze zwolnienia od podatku VAT (z wyłączeniem faktoringu, leasingu, usług ściągania długów). Z uwagi na taki sposób opodatkowania usług finansowych na gruncie VAT, podatek VAT płacony przez instytucje finansowe w ramach nabywania towarów i usług związanych z ich działalnością gospodarczą nie jest dla nich neutralny, lecz stanowi dodatkowy koszt działalności. Instytucje te bowiem z uwagi na świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT, nie są uprawnione do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług.

Twórcy Polskiego Ładu proponują w tym zakresie jednak zmianę, w ślad za Dyrektywą VAT i praktyką kilku innych krajów europejskich. Proponuję się bowiem wprowadzenie tzw. opcji opodatkowania VAT dla instytucji finansowych.

Na czym polega opcja opodatkowania VAT transakcji finansowych?

Opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych miałaby polegać na możliwości wyboru przez tę instytucję czy transakcje zawierane z innymi podatnikami (B2B) traktować jak dotychczas tj. jako zwolnione od podatku VAT (a konsekwencją tego były brak prawa do odliczenia podatku naliczonego) czy też wybrać opodatkowanie VAT tych transakcji, a co za tym idzie uzyskać prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jednocześnie, dla klientów instytucji finansowych będących konsumentami, co do zasady, nic nie powinno się zmienić i nadal powinny one korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Póki co jednak, pomysł ten jest omawiany w dużym uogólnieniu i należy poczekać na konkretne projekty przepisów w tym zakresie.

Autor

Wojciech Słapczyński

Associate w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również