Podatki

Ulgi B+R oraz IP Box

Polski Ład udoskonala ulgę na działalność badawczo-rozwojową i IP BOX

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz IP Box są znane polskim przedsiębiorcom już od kilku lat. Jednakże ze względu na warunki formalne jakie podatnicy muszą spełnić aby z tych ulg skorzystać do tej pory cieszą niezbyt dużą popularnością. W 2019 roku z ulgi na działalność badawczo - rozwojową skorzystało 1277 podatników CIT oraz 1192 podatników PIT. Natomiast w tym samym roku z IP Box skorzystało 1601 podatników PIT i jedynie 49 podatników CIT. Ustawodawca znając te statystyki postanowił wprowadzić od 1 stycznia 2022 r. konkretne ułatwienia i zachęty w już obowiązujących przepisach. Tak, by poszerzyć krąg podatników korzystających z preferencji.

Pożądany wzrost nakładów na badania i rozwój

W uzasadnieniu do projektu przepisów podatkowych Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów wskazało, że potrzeba wsparcia polskich przedsiębiorców ze strony państwa dodatkowymi zachętami fiskalnymi związanymi z działalnością innowacyjną wynika przede wszystkim z zachodzących, nieustannych zmian w międzynarodowym otoczeniu biznesowym wymuszających wzrost nakładów na badania i rozwój, a także coraz silniejszej globalnej konkurencji, rosnących kosztów, wzrostu fuzji różnych technologii, krótszego cyklu ich życia i zwiększonego w związku z tym tempa innowacji.

Nowe atrakcyjne rozwiązania

Kierując się tym założeniem, w zakresie obowiązujących: ulgi na działalność B+R oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej IP Box projektodawca zaproponował dość atrakcyjne rozwiązania. Najważniejsze z nich przedstawiamy poniżej.

  • Ustawa wprowadza dla podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) możliwość odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych wymienionych w ustawach podatkowych w wysokości 200%, również kosztów kwalifikowanych dotyczących uzyskania i utrzymania patentu.
  • Ustawa wprowadza zmiany w wysokości odliczania przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową kosztów kwalifikowanych związanych z zatrudnieniem pracowników, którzy realizują działalność badawczo-rozwojową (nieposiadających statusu CBR). Projektowane rozwiązanie wprowadza możliwość odliczenia powyższych kosztów w wysokości 200% dla wszystkich podatników.
  • Wprowadzenie możliwości korzystania w sposób symultaniczny z ulgi na działalność badawczo-rozwojową przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest reżimem IP Box. Podatnik będzie miał możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Zatem podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box nie będzie zobligowany do dokonania wyboru, na koniec roku podatkowego, pomiędzy dwoma - dotychczas wykluczającymi się - preferencjami. Z ulg podatnik będzie mógł skorzystać jednocześnie.
  • Projekt wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym podatnik będący płatnikiem, który prowadzi działalność B+R będzie mógł odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, potrącanych z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, czy też praw autorskich, koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R ponieważ poniósł stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń. Odliczenie to dotyczyć ma dochodów (przychodów) tych osób, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50%, lub których czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie tej usługi wynosi co najmniej 50%.

Kilka zupełnie nowych zachęt

Mając za cel rozwój polskich firm od 2022 r., obok B+R i IP-BOX mają działać także inne preferencje, które tworzyć będą kompleksowy system rozwiązań podatkowych wspierających przedsiębiorcę na każdym etapie procesu produkcyjnego. Będą do niego należeć: Ulga na prototyp, Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników i ulga na robotyzację.

O wspomnianych zachętach szczegółowo opowiemy w kolejnych wpisach Firma bez ryzyka.

Więcej na ten temat można znaleźć w uzasadnieniu do projektu z dnia 26 lipca 2021 r. - https://legislacja.gov.pl/docs//2/12349409/12805420/12805421/dokument514949.pdf

Autor

Marta Olewińska

Starszy konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również