Podatki

Czy ta forma opodatkowania jest odpowiednia dla Ciebie? Q&A

Jakie oszczędności może przynieść zastosowanie estońskiego CIT?

700.000 zł, 750.000 zł a nawet 800.000 zł tyle może otrzymać udziałowiec lub akcjonariusz z 1.000.000 zł zysku wypracowanego przez spółkę estońską.W stosunku do obecnego sposobu opodatkowania zysków daje to możliwość otrzymania dywidendy wyższej – w zależności od wielkości spółki oraz zastosowanych stawek – większej o 50.000 zł, a nawet 150.000 zł.

Do kogo skierowany jest estoński CIT?

Estoński CIT to rozwiązanie skierowane do przedsiębiorców oraz udziałowców i akcjonariuszy spółek, którzy zainteresowani są ich dalszym rozwojem poprzez zainwestowanie wypracowanych zysków w działalność spółki. Wdrażając w spółce estoński CIT udziałowcy i akcjonariusze odraczają w czasie swoje oczekiwania związane z wypłatą zysku ze spółki.

Jakie są główne zalety estońskiego CIT?

Do głównych zalet estońskiego CIT należy:
 • odroczenie momentu zapłaty podatku do czasu podjęcia uchwały o wypłacie zysku,
 • brak obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • brak obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego do osób prawnych,
 • uproszczona ewidencja, która prowadzona jest jedynie w oparciu o księgi rachunkowe,
 • brak obowiązku raportowania schematu podatkowego (MDR), innego niż transgraniczny, w zakresie w jakim ustalenie dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych.
 

Jakie warunki należy spełnić, aby móc zastosować estoński CIT?

Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, które łącznie spełnią określone przepisami warunki m.in.:
 • kwota przychodów z działalności wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług osiągnięte w poprzednim roku podatkowym przez spółkę nie przekroczyła 50.000.000 zł,
 • mniej niż 50% przychodów z działalności wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług stanowi przychody pasywne,
 • spółka nie posiada udziałów lub akcji w innych podmiotach.
 

Czy warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową, aby móc skorzystać z estońskiego CIT?

Każdorazowo przed wdrożeniem estońskiego CIT należy ocenić czy to rozwiązanie jest optymalne z punktu widzenia prowadzonej działalności oraz celów właściciela. Nie zmienia to jednak faktu, że korzystne jest już samo przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Poza preferencjami związanymi z estońskim CIT, przekształcenie w spółkę kapitałową skutkuje m.in. wyłączeniem odpowiedzialności wspólników takiej spółki za jej zobowiązania, a także – co niezwykle istotne - możliwością zaplanowania sukcesji prowadzone biznesu. Podjęcie decyzji o zmianie formy prawnej może stać się okazją do uporządkowania innych spraw, dotychczas pomijanych przy prowadzonej działalności.

Czy estoński CIT likwiduje podwójne opodatkowanie dochodu w spółce kapitałowej?

Nie, jednak sposób obliczenia podatku w ramach estońskiego CIT skutkuje zmniejszeniem podatku.  W porównaniu do spółek rozliczających się tradycyjne korzyści dla udziałowców oraz akcjonariuszy z wdrożenia estońskiego CIT mogą wynieść nawet do 150.000 zł na 1.000.000 zł zysku wypracowanego przez spółkę. Generalne rzecz ujmując zysk spółki estońskiej tak jak dotychczas będzie podlegał opodatkowaniu jednak opodatkowanie to będzie powiązane z opodatkowaniem udziałowców oraz akcjonariuszy. Finalne opodatkowanie zysku będzie stanowiło rezultat zastosowanej stawki podatkowej przez spółkę oraz wysokości kwoty o jaką udziałowiec lub akcjonariusz będzie mógł pomniejszyć podatek od wypłaconego mu zysku. Co ważne, operacje te będą się zbiegać w czasie. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconego zysku (dywidendy) – pozostanie na poziomie 19%. Całkowite obciążenie zysku wyniesie – w zależności od wielkości spółki i stawki CIT – od 20% do 30%. Obecnie efektywne obciążenie zysku spółki – w większości przypadków – wynosi ponad 34%.

Czy stosując estoński CIT można korzystać z innych ulg podatkowych?

Decydując się na wdrożenie estońskiego CIT należy liczyć się z brakiem możliwości stosowania:
 • 0,035% stawki podatku w zakresie od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem,
 • 5% stawki podatku w zakresie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box),
 • 9% stawki podatku przez podmioty, których przychód nie przekroczył wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
 • ulg odliczanych od podstawy opodatkowania takich jak np. ulga B+R.
Ponadto estoński CIT uniemożliwia skorzystanie z preferencji z prowadzania działalności w SSE oraz ubieganie się o decyzję o wsparcie dla nowych inwestycji. Przed przystąpieniem do wdrożenia estońskiego CIT warto – zatem – przeanalizować sytuację spółki w celu znalezienia najkorzystniejszego rozwiązania dla spółki oraz jej udziałowców i akcjonariuszy. [Tu proponuję hiperłącze do oferty MG].

Jak długo będzie można korzystać z estońskiego CIT?

Spółka oraz jej udziałowcy lub akcjonariusze będą mogli korzystać z zalet estońskiego CIT przez okres bezpośrednio po sobie następujących czterech lat podatkowych. Jednocześnie możliwość opodatkowania zysku estońskim CIT będzie trwała nadal przez kolejne okresy  bezpośrednio po sobie następujących czterech lat podatkowych, o ile spółka nie złoży rezygnacji z tego opodatkowania w deklaracji składanej za ostatni rok podatkowy, w którym stosowała estoński CIT.

Od kiedy będzie można skorzystać z estońskiego CIT?

Estoński CIT ma  być możliwy do zaimplementowania już od 1 stycznia 2021 roku.
Autor

Martyna Derach

Konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również