Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

Dlaczego ryczałtowa forma opodatkowania dla kosmetyczki jest niesprawiedliwa, a dla księdza już jest?

Ustawodawca postanowił zlikwidować najprostszą formę opodatkowania dla mikro przedsiębiorców, czyli kartę podatkową. Od 1 stycznia 2022r. podatnicy podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli kontynuują opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu. Nie jest zatem możliwe uzyskanie decyzji o podatkowaniu w formie katy podatkowej po 1.01.2022r.

Projektodawcy uzasadniali likwidację karty podatkowej zbyt niskim opodatkowaniem. Jednak zryczałtowane formy opodatkowania są istotnym uproszczeniem zasad wymiaru i poboru podatku wyrażającym się w pominięciu elementów konstrukcyjnych podatku (takich jak koszy uzyskania przychodu). Należy także pamiętać o kosztach obliczania podatku, zwłaszcza mikro przedsiębiorcy, jak i koszty poboru (kontroli) dla organów podatkowych. Z takich samych przyczyn wprowadza się zwolnienie podmiotowe w VAT do 200.000 zł obrotu.

Ustawodawca uznał, że nie należy dokonywać zmian w zakresie ryczałtowego opodatkowania osób duchowych, dla których dalej pozostawiono dotychczasowe zasady. Mimo, że opodatkowanie osób duchownych także następuje na podstawie założenia hipotetycznego dochodu, a stawki są jeszcze niższe niż dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Porównajmy zatem opodatkowanie kosmetyczki oraz wikariusza.

Kosmetyczka w miejscowości od 5.000 do 50.000 mieszkańców, w zależności od liczby pracowników, zapłaci miesięcznie maksymalnie 806 zł.  Dodatkowo kosmetyczka zapłaci miesięcznie 270,90 zł składki zdrowotnej. Wikariusz w parafii powyżej 10.000 mieszkańców zapłaci jedynie 541 zł zryczałtowanego podatku. Dlaczego podatek dla kosmetyczki miałby być za niski, a dla osoby duchownej już nie? Czy możemy mówić o sprawiedliwym opodatkowaniu?

Dodać należy, że osoby uruchamiające nową działalność gospodarczą w 2022 r. nie będą mogły już rozliczać się w formie karty podatkowej. Nie tylko, że zapłacą wyższy podatek, ale również składkę zdrowotną. Jeżeli kosmetyczka wybierze ryczałt od przychodów ewidencjowaniach to zapłaci 8,5% przychodu oraz co najmniej 305,56 zł składki zdrowotnej (jeszcze wyższe opodatkowanie będzie miało w przypadku podatku liniowego). Jednak dodatkowo wzrosną koszty prowadzenia biznesu poprzez ewidencjowanie przychodów oraz obliczanie, deklarowanie i wpłacanie zmiennej wysokości podatku.

CYKL: (Nie) sprawiedliwy podatek dochodowy a polski (nie) ład.

Autor

Prof. Adam Mariański

Adwokat. Doradca podatkowy. Partner Zarządzający w Mariański Group.
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również