Podatki

Eksperckie doradztwo podatkowe

Tarcza antykryzysowa. Problemy z subwencjami z PFR

W jednym z ostatnich alertów informowaliśmy o dodatkowych formach wsparcia dla przedsiębiorców oferowanych m. in. przez Polski Fundusz Rozwoju, a także o zasadach, na jakich będzie możliwe skorzystanie z tych działań pomocowych.    Obecnie docierają do nas informacje istotne dla podatników podatku od towarów i usług. Niezbędna do otrzymania subwencji informacja o obrotach będzie pochodzić z deklaracji VAT, która zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. W związku z tym pojawiają się problemy, na które mielibyśmy zwrócić szczególną uwagę.   Terminy złożenia deklaracji VAT  Zgodnie z art. 99 ust. 1 i 2 ustawy o VAT czynni płatnicy podatku od towarów i usług składają deklarację rozliczeniową wykazującą dokonane w danym okresie transakcje za zakończony okres. W sytuacji, gdy podatnik rozlicza się miesięcznie, powinien złożyć druk deklaracji VAT-7, którego termin składania upływa 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli deklarację za kwiecień 2020 r. podatnik powinien złożyć do 25 maja 2020 r.   Nie mniej istotne przy tym są wyjątki od tej zasady, gdzie mali podatnicy, u których od momentu rejestracji do VAT upłynął okres 12 miesięcy, mają możliwość rozliczania podatku VAT kwartalnie. W tym przypadku deklarację kwartalną należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, czyli w tym przypadku do 25 lipca 2020 r.   W efekcie podatnicy rozliczający się miesięcznie, którzy osiągnęli spadek obrotów w marcu 2020 r., który pogłębił się w kwietniu 2020 r. będą zmuszeni do oczekiwania na subwencję co najmniej do końca maja 2020 r. Sytuacja podatników rozliczających się kwartalnie wygląda zadecydowanie gorzej - na potencjalną pomoc mogą liczyć dopiero na koniec lipca 2020 r.    Problematyka zaliczek  Zaliczki są niezwykle popularne w obrocie B2B. Często są także stosowane obrocie B2C, gdzie klient zamawia coś z dłuższym terminem realizacji. Przyjęcie zaliczki powoduje obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej i odprowadzenia VAT. W rejestrze VAT zaliczka ujmowana jest przez to w zupełnie w innym momencie, niż rzeczywista sprzedaż – datą sprzedaży towarów i usług jest data dostarczenia towaru lub wykonania usługi i według tych dat liczony jest rzeczywisty obrót w przedsiębiorstwie. Jest to również logiczne - zaliczka nie gwarantuje zakończenia transakcji i może podlegać zwrotowi  Mając to na uwadze należy zauważyć, że podmioty korzystające aktywnie z zaliczek powinny liczyć się z tym, że pobrane w marcu, czy też kwietniu tego roku zaliczki na poczet usług, których wykonanie jest planowane w przyszłości, będą wpływały w ocenie organów na zwiększenie obrotu. Z kolei wcześniej pobrane zaliczki (choćby w grudniu 2019 r.) na poczet usługi, która została wykonana i finalnie rozliczona np. w kwietniu 2020 r., będą obniżały kwotę obrotu.    Powyższy sposób traktowania przez organy pobieranych przez przedsiębiorców zaliczek doprowadzi więc do ich wykluczenia z kręgu podmiotów, którym zostanie przyznana pomoc finansowa. Należy również zauważyć, że wnioski o przyznanie subwencji są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wpływ pobieranych przez przedsiębiorcę zaliczek na wysokość obrotu nie jest dla przedsiębiorców oczywisty i intuicyjny, więc należy liczyć się z możliwością złożenia wniosku zawierającego błędne wartości pod rygorem odpowiedzialności karnej    Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przyznanie subwencji i jej wysokość w ramach Tarczy Finansowej, oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), są rejestry publiczne Krajowej Administracji Skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto  więc rozważ, czy jako przedsiębiorcy kwalifikujemy się do uzyskania subwencji z PFR. Nie mniej istotne jest przy tym, czy w sposób prawidłowy dokonujemy przedstawienia spadku naszych obrotów, gdyż przyjmowana przez organy metodologia liczenia obrotu z uwzględnieniem przyjmowanych zaliczek może diametralnie zmieniać „na papierze” sytuację finansową przedsiębiorcy i pozbawić go w konsekwencji możliwości uzyskania niezbędnego wsparcia finansowego. 
Autor

Dawid Tomaszewski

Radca prawny w Zespole Prawnym Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również