Podatki

Usługi właściciela nie będą już kosztem?

Podatnicy zdążyli już się przyzwyczaić do corocznych rewolucji w podatkach. Nie inaczej jest w tym roku. O temacie rozliczania składki zdrowotnej mówią wszyscy. Nie można jednak zapominać, iż projekt ustawy opublikowany pod koniec lipca dotyczący zmian podatkowych zawiera także szereg innych postanowień, które niejednego podatnika mogą przyprawić o ból głowy. Jednym z takich przykładów są zapisy dotyczące tzw. ukrytej dywidendy.

Ukryta dywidenda - wydatek niestanowiący kosztu podatkowego

Zgodnie z projektowanym pkt 15b w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów  kosztów związanych z wykonywaniem świadczeń, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym wspólnikiem, jeżeli:

a) świadczenie lub zobowiązanie z którego to świadczenie wynika nie zostałoby udzielone na takich samych warunkach w całości lub części temu podmiotowi lub wspólnikowi, lub

b) w przypadku niewykonania świadczenia podatnik dysponowałby zyskiem netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy, w którym świadczenie to zostało uwzględnione w wyniku finansowym.

Powyższy zapis jest dosyć enigmatyczny, ale jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy mowa tu o sytuacjach, w których dochodzi do ekonomicznej dystrybucji zysku, która jednak formalnie nie jest dywidendą.

Ukryta dywidenda, zdaniem ustawodawcy, może przybierać różne formy:

  • płatności niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • transakcji o nierynkowym charakterze,
  • nadmierne zadłużenie podatnika z różnych tytułów względem podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej,
  • użytkowanie przez podatnika składników majątku należących do wspólnika lub podmiotów powiązanych, które pierwotnie należały do podatnika.

W przypadku stwierdzenia, iż wypłacane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, wartość tego świadczenia nie będzie stanowiła kosztu podatkowego dla spółki.

Co to oznacza dla podatnika?

Powyższe może powodować szereg problemów w sytuacjach np. wynajmu biura przez właściciela na rzecz spółki. Nie pomaga niestety w tej sytuacji fakt, iż przepis jest bardzo ogólnie sformułowany, co daje duże pole interpretacyjne dla organów podatkowych.

Celem tego przepisu, jak informuje Ministerstwo Finansów, jest nakłonienie wspólników do przenoszenia aktywów, w szczególności nieruchomości, do samych spółek. Nie wiemy jeszcze w jakiej finalnej formie przepisy wejdą w życie. Natomiast, jest to na pewno czas, by zacząć się zastanawiać nad potencjalnymi planami, jak się ustrzec od negatywnych konsekwencji.

Autor

Magdalena Olszewska

Doradca podatkowy. Dyrektor Pionu Podatków w Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również