Podatki

PIT dochody kapitałowe

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa weszła w życie.

12 marca br. Prezydent podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa określa przede wszystkim  szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Jednakże, przewidziano w niej także korzystne rozwiązania podatkowe zarówno dla podatników udzielających pomocy ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie, jak i dla samych obywateli Ukrainy.

Rozszerzenie katalogu wydatków, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT

Ustawodawca umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wytworzenie lub nabycie rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Warunkiem jest jednak przekazanie tych rzeczy lub praw na rzecz konkretnych podmiotów:

  • organizacjom pożytku publicznego lub równoważnym organizacjom ukraińskim,
  • jednostkom samorządu terytorialnego,
  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  • podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

Dodatkowo, do kosztów uzyskania przychodów będzie można także zaliczyć koszty nieodpłatnych świadczeń dokonywanych na rzecz ww. grup podmiotów.

Należy także pamiętać, że koszty wytworzenia, koszty nabycia lub koszty nieodpłatnych świadczeń nie mogą być jednak zaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Zwolnienie z PIT nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.

Nowe przepisy zwalniają z PIT wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju (pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne). Ustawa nie wymienia szczegółowo tych świadczeń ze względu na ich dużą różnorodność, uzależnioną od sytuacji, w jakiej znalazł się uchodźca. Taką nieopodatkowaną pomocą będzie mogło być np. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności, sfinansowanie leczenia, czy też opłacenie nauki i kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych.

Bez zwolnienia od podatku od spadków i darowizn

Projekt ustawy zawierał również przepisy, które miały pozwolić obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie płacić podatku od spadków i darowizn od otrzymanych darowizn. Miało być wprowadzone zwolnienie z tego podatku dla nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych. Zwolnienie miało obowiązywać od 24 lutego do 30 czerwca 2022 r. Ustawa w wersji podpisanej przez Prezydenta nie zawiera jednak tego przepisu. Zastosowanie będą miały więc zasady ogólne.

Autor

Martyna Derach

Konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Mariański Group
Profesjonalizm
& Pasja
Powrót do listy

Zobacz również